We roken steeds minder, maar bouw- en transportsector volharden in de boosheid

Het aantal rokende werknemers is tussen 2011 en 2017 met 2,6 procent gedaald. Dit blijkt uit een onderzoek van preventiedienst IDEWE bij 204.000 werknemers. Opvallend: werknemers in de bouw - en transportsector roken dubbel zoveel als mensen in de gezondheidssector. En jongeren roken meer dan ouderen. 

Preventiebedrijf IDEWE bevraagt elk jaar 204.000 werknemers uit 9 sectoren waaronder de gezondheidszorg, industrie, handel, overheid, bouw, onderwijs, transport en horeca. "Tijdens de bevraging peilen we ook naar het rookgedrag", zegt Lode Godderis. Godderis is het hoofd van de dienst 'Kennis, Informatie en Research' van IDEWE. 

"Daling mag sneller"

Volgens Godderis is het een goede zaak dat we minder roken: van 29,7 procent in 2011 naar 27,1 procent in 2017.  "Maar die daling gaat veel te traag. En als we kijken naar de verschillen tussen de sectoren, zien we dat de bouw- en transportsector het laten afweten." Daar daalt het aantal rokers maar met 1,5 procent en sinds 2016 kunnen we spreken van een lichte stijging.

"We zien ook dat er in de bouwsector dubbel zoveel rokers zijn dan in de gezondheidssector", aldus Godderis. Ook in de horeca roken er veel meer mensen dan in de gezondheidssector: 37,7 procent tegenover 19,9 procent. 

Lees verder onder de foto.

Het hoge cijfer in de bouw- en transportsector heeft volgens Godderis te maken met het feit dat er in die sectoren minder sociale controle is. "Chauffeurs zijn meestal alleen op de baan waardoor ze makkelijker gaan roken. In de horeca is roken ook een sociaal gegeven. Zelfs als er binnen niet meer gerookt mag worden, blijven de mensen roken." Daarom pleit Godderis voor acties samen met de sector zoals bijvoorbeeld rookvrije bouwwerven.  

Uit het onderzoek blijkt ook dat het aantal rokers afneemt met de leeftijd. Bij jongeren onder 25 jaar rookt 30,9 procent tegenover 22,4 procent bij de 55-plussers.

Meest gelezen