AFP or licensors

Eerste begroting van Italiaanse populistische regering goedgekeurd

Het Italiaanse parlement heeft het licht op groen gezet voor de eerste begroting van de populistische coalitie die sinds juni aan de macht is in Italië. De Italiaanse regering laat het begrotingstekort in 2019 oplopen tot 2,04 procent van het bbp.

De regering zelf spreekt van een "begroting voor het volk". Het is in elk geval zo dat de begroting 32 miljard extra uitgaven en belastingverlagingen inhoudt. Wegens de kolossale schuld van Italië waren de populistische Vijfsterrenbeweging en de rechts-populistische Lega wel gedwongen om enkele belangrijke maatregelen terug te schroeven. De Europese Unie, net als de financiële markten zetten Italië daarvoor onder druk.

De begroting maakt het mogelijk om de voorwaarden om met pensioen te gaan te versoepelen, een belangrijke begrotingsbelofte van de Lega. De maatregel kost 3,9 miljard euro in 2019 en 8,6 miljard in 2020.

Hoewel de huidige wet in een pensioen voorziet vanaf 67 jaar, laat de 'quota 100' toe om te stoppen met werken vanaf 62 jaar en na het betalen van 38 jaar bijdragen. De regering vermoedt dat 85 procent van de 400.000 betrokkenen daar in 2019 van zullen kunnen profiteren. Ze hoopt dat er zo jobs vrijkomen voor jongeren. Zoals beloofd, bepaalt de begroting ook dat de zogenaamde "gouden" pensioenen verminderd worden.

Het burgerinkomen van 780 euro per maand, een verkiezingsbelofte van de M5S, is bedoeld voor de 1,7 miljoen armste gezinnen. Het moet hen helpen bij hun herintegratie. Het bedrag dat hiervoor oorspronkelijk was uitgetrokken, 9 miljard euro, werd teruggebracht tot 7,1 miljard.

'webtaks' van 3 procent voor online goederen

Verder komt er, op vraag van de Lega, fiscale amnestie voor belastingplichtigen die geen belastingen hebben betaald tussen 2000 en 2017, maar die wel correct hebben aangegeven, of te weinig hebben aangegeven. Ook komt er een mini-vlaktaks van 7 procent voor gepensioneerden in het buitenland, Italiaans of niet, die beslissen om (opnieuw) te komen wonen in de kleine gemeenten in het zuiden van het land.

Een miljoen zelfstandigen en vakmannen, met een omzet van minder dan 65.000 euro, zullen nog slechts 15 procent belastingen betalen. Daarnaast komt er een 'webtaks' van 3 procent voor online goederen, diensten en reclame, die in 2019 150 miljoen moet opbrengen, en 600 miljoen van zodra het systeem op volle kracht draait.

Uiteindelijk zullen de belastingen voor ondernemingen in totaal omhooggaan. Banken en verzekeringen zijn het ergst getroffen. Maar ook vzw's zien hun belastingvoet verdubbelen.

Tot slot komen er nog 3,6 miljard euro bijkomende investeringen in infrastructuur de komende 3 jaar. Dat bedrag komt bovenop de 38 miljard die al uitgetrokken is over 15 jaar.

Meest gelezen