Videospeler inladen...

Vaarwel kinderbijslag, welkom "groeipakket": wat verandert er voor u? 

Vanaf 1 januari kunnen ouders rekenen op een "groeipakket": dat is de nieuwe naam voor de kinderbijslag. Voor elk kind zal u als ouder 163,20 euro krijgen. Afhankelijk van de situatie kan u extra toeslagen krijgen. Chris De Nijs legt uit wat er juist verandert aan het systeem van het kindergeld.

Wat verandert er?

Videospeler inladen...

Met de jongste staatshervorming is een belangrijk deel van Belgische sociale zekerheid overgeheveld naar Vlaanderen. Het gaat voornamelijk over de kinderbijslag, goed voor zo'n 4 miljard euro. Jarenlang werd er gewerkt aan een modernisering van dat systeem, om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de moderne noden en gezinssamenstelling. Vanaf januari gaan we geleidelijk aan dat nieuwe systeem toepassen. 

De belangrijkste nieuwigheid in het systeem is dat er voortaan per kind altijd hetzelfde bedrag gegeven wordt: 163,20 euro. Dat wordt gegeven ongeacht hoeveel kinderen er in een gezin zijn en ongeacht de leeftijd van het kind. Het bedrag is voor elk kind hetzelfde. 

Het nieuwe systeem is vooral voordelig voor kleine gezinnen met jonge kinderen, waar het vroegere systeem eerder grote gezinnen moet oudere kinderen bevoordeelde. De aanpassing correspondeert met de actuele gezinssamenstelling. 

Voor wie verandert er wat?

Videospeler inladen...

Het nieuwe bijslagbedrag (163,20 euro) zal niet vanaf 1 januari voor alle 1,6 miljoen kinderen van toepassing zijn. Het geldt alleen voor alle kinderen die geboren worden vanaf 2019. Naar schatting zal het in 2019 over zo'n 65.000 kinderen gaan. Voor de andere kinderen blijven de oude basisbedragen gelden. Wie al kinderbijslag had voor 1 januari 2019 behoudt zijn verworven rechten, niemand krijgt minder bij de transitie.

Wat met kinderen die geboren werden vóór 1 januari 2019?

Videospeler inladen...

Voor de kinderen geboren voor 1 januari 2019 verandert ook wat. Naast het basisbedrag zullen er ook toeslagen bovenop dat basisbedrag worden uitgekeerd. Die gelden voor alle kinderen in Vlaanderen. Zo is er bijvoorbeeld de schoolbonus, dat is een bedrag dat eind augustus, net voor het nieuwe schooljaar, gestort wordt.

Daarnaast is er ook een kleutertoeslag, voor kleuters die naar de kleuterschool gaan. En er komt ook een kinderopvangtoeslag. Die geldt voor kinderen die naar een opvang gaan waar vrije prijzen moeten betaald worden. Dat gaat over bijna een kwart van het totaal aantal kinderen die naar crèches gaan. 

Helpt het groeipakket om de kinderarmoede te bestrijden?

De kinderbijslag werd traditioneel gebruikt als middel om kinderarmoede te verminderen. Gebeurt er op dat vlak iets met deze hervorming?

Videospeler inladen...

Er wordt meer geld uitgetrokken om een aantal bestaande maatregelen te versterken. De schooltoeslagen, beter gekend als de studiebeurzen, worden versterkt.

Daarnaast kunnen arme gezinnen, naast hun basisbedrag per kind, ook rekenen op sociale toeslagen. Tot nu toe kregen enkel mensen met een uitkering (werkloosheid, ziekte, pensioen, leefloon,...) zo'n toeslag. Maar er wordt nu ook gedacht aan mensen die wel werken, maar het toch moeilijk hebben. De toeslag zal vanaf nu gegeven worden aan iedereen die minder dan 31.000 euro bruto per jaar verdient. Daardoor krijgen zo'n 100.000 kinderen meer een sociale toeslag. 

Er komt wel kritiek van armoedeorganisaties, vakbonden, ziekenfondsen en linkse oppositiepartijen. Zij vinden dat de overheid meer kon doen voor de kwetsbare, armere groep in plaats van het toekennen van een groter basisbedrag voor een brede groep van de Vlaamse bevolking.

De Vlaamse overheid legt het groeipakket uit in deze video op YouTube.

Meest gelezen