Slechts 45 van de 300 burgemeesters zijn vrouwen

15,2 procent van de Vlaamse burgemeesters is een vrouw. Dat is een lichte daling tegenover zes jaar geleden, toen het nog om 15,9 procent ging. Bovendien zal vanaf morgen geen enkele centrumstad nog geleid worden door een vrouw. Dat schrijft De Standaard en blijkt uit cijfers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

"We zijn zeer teleurgesteld met dit resultaat", horen we bij Vrouw & Maatschappij. De vrouwenbeweging van CD&V zal nu ook bestuderen hoeveel vrouwen er zullen zetelen in schepencolleges.

"Dit cijfer toont aan dat er nog altijd een probleem is met de beeldvorming rond vrouwen in de politiek", zegt coördinator Katrien Symons.  "We zien dat mensen nog altijd veel meer geneigd zijn om een voorkeursstem te geven aan een mannelijke dan een vrouwelijke politicus.  Blijkbaar wordt er nog altijd gedacht dat een man een bekwamere politicus is dan een vrouw."

Meest gelezen