Intersekse conditie kan in Duitsland vanaf vandaag officieel op geboorteakte

Duitse burgers met een intersekse variatie, kunnen dat vanaf vandaag officieel laten vastleggen in hun geboorteakte. Een intersekse conditie is een complex gegeven waarbij kinderen geboren worden met fysieke geslachtskenmerken die niet volledig passen binnen wat de maatschappij als mannelijk of vrouwelijk beschouwt.

Vanaf vandaag is het in Duitsland officieel mogelijk om een intersekse conditie te laten vastleggen in de geboorteakte en andere administratieve documenten. Voor die optie is wel een certificaat van een dokter nodig. 

Duitsland voert hiermee bij de start van het nieuwe jaar een wet in die in december werd aangenomen als gevolg van een uitspraak van het Duitse Grondwettelijk Hof. Het Hof volgde de redenering van een vrouw, die een verzoek had ingediend om als "intersekse persoon/anders" in het geboorteregister opgenomen te worden. 

Duitsland gaf aan intersekse personen al sinds 2013 de mogelijkheid om de vakjes "man" of "vrouw" blanco te laten. Maar in 2017 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het discriminerend was om mensen een geslacht of sekse te ontzeggen. 

"Intersekse personen zijn mensen waarbij in de ontwikkeling van het geslachtstelsel een genetische fout is geslopen die maakt dat de persoon een beetje, of meer, anders is dan u of ik", vertelt uroloog Piet Hoebeke van het UZ Gent. "De aandoening bestaat in honderden varianten. De groep die een geneeskundige ingreep ondergaat, is relatief beperkt."

Volgens de Verenigde Naties wordt tot 1,7% van de wereldbevolking geboren met intersekse kenmerken. Een intersekse conditie staat los van de genderidentiteit of de seksuele geaardheid van een persoon. Maar bij de geboorte wordt er dus over het algemeen wel gekozen in welk geslacht het kind wordt geregistreerd en dus ook opgevoed. Als de persoon in kwestie zich later eerder in een andere geslachtsrol of identiteit thuisvoelt, kan dit tot een geslachtswissel leiden: medisch en juridisch. 

Er is nog steeds veel onwetendheid over intersekse variatie. Mensen met een intersekse conditie ondergaan soms ook -vaak op jonge leeftijd onder impuls van de ouders- gedwongen operaties. Met de nieuwe wet speelt Duitsland een voortrekkersrol in Europa. 

Meest gelezen