Bijna een derde van de nieuw verkochte auto's in Noorwegen is nu elektrisch

Vorig jaar bereikte de verkoop van elektrische auto's in Noorwegen een marktaandeel van meer dan 31,2 procent. Olieproducent Noorwegen is op dat vlak wereldwijd koploper en wil tegen 2025 enkel nog nieuwe auto's toelaten als die geen uitstoot nalaten.

Volgens de Noorse wegenfederatie steeg het aantal nieuw verkochte elektrische wagens van 20,8% in 2017 naar 31,2% vorig jaar. In 2013 lag dat percentage nog op 5,5%. Het aantal nieuwe diesel- en brandstofwagens die in Noorwegen op de weg kwamen, is dan weer fors gedaald.

Het forse succes van die elektrische wagens is het gevolg van allerlei belastingvoordelen die de overheid toekent aan kopers. Traditioneel zijn belastingen in Noorwegen erg duur en dat geldt dus ook voor auto's. Door elektrische auto's niet te belasten, is de aankoopprijs ongeveer dezelfde als voor auto's op fossiele brandstoffen. Daarnaast krijgt wie elektrisch rijdt, nog andere voordelen zoals gratis parking en is het aanbod laadpalen fors uitgebreid.

De Noorse overheid heeft het ambitieuze doel gesteld om vanaf 2025 enkel nog auto's op de markt toe te laten als die geen uitstoot meer hebben. Er is dus nog wel wat werk aan de winkel om dat objectief te behalen. Opvallend is dan weer dat Noorwegen een grote producent van olie en aardgas is.

Als naast elektrische ook hybride wagens worden meegerekend, kwam het marktaandeel in Noorwegen twee jaar geleden zelfs op 39%. Daarmee is het land koploper voor IJsland (12%) en Zweden (6%). Ter vergelijking: in de Verenigde Staten bedraagt het marktaandeel van nieuwe elektrische of hybride auto's 1,2% en in China is dat 2,2%. Die landen hebben natuurlijk een veel groter wagenpark dan de Scandinavische landen en de omslag naar auto's met een duurzame aandrijving verloopt er relatief trager.

Videospeler inladen...

Meest gelezen