Minister van Werk Kris Peeters start pilootproject: "Burn-out aanpakken is een van de grote uitdagingen van deze tijd"

Vijftig Belgische bedrijven starten deze maand proefprojecten om burn-out te voorkomen. Het gaat om ondernemingen uit de zorgsector, grote technologiebedrijven maar ook kleinere kmo's. "Het aanpakken van burn-out is een van de grote uitdagingen van deze tijd", zegt federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V). 

Minister van Werk Kris Peeters heeft een subsidie van 8.000 euro toegekend aan 50 pilootprojecten tegen burn-out. Ons land telt meer dan 400.000 langdurig zieken, waartoe ook veel burn-out en andere stressgerelateerde problemen behoren.

Bij de projecten van individuele bedrijven en organisaties gaat het zowel om bedrijven uit de profit- als de non-profitsector en zowel om kmo's als grote bedrijven. Een aantal projecten is afkomstig van bedrijven en organisaties uit de zorgsector, waar burn-out veel voorkomt.

Bij de meeste projecten willen werkgevers zich laten begeleiden door experten om een aanpak van burn-out op maat van de onderneming te ontwikkelen.

"Het aanpakken van burn-out is een van de grote uitdagingen van deze tijd. Met deze projectfinanciering zetten we extra in op preventie. De bedoeling is om nieuwe initiatieven te doen ontstaan en om kennis en goede praktijken te verspreiden. De projecten nemen  verschillende vormen aan afhankelijk van de noden in een bedrijf of sector, maar ze zijn in elk geval gericht op het voorkomen van burn-out. Uit deze projecten halen we de goede voorbeelden die dan op grotere schaal kunnen toegepast worden. Doel is burn-out preventief aan te pakken", aldus Kris Peeters.

Na een jaar wordt samen met experten en sociale partners bekeken welke initiatieven effectief burn-out kunnen voorkomen. Die projecten zullen dan op grotere schaal georganiseerd kunnen worden. De goede voorbeelden zullen dan gepromoot worden.

Meest gelezen