Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

Aantal illegale grensoverschrijdingen in Europa sinds 2015 met 90 procent gedaald

Sinds de piek van de vluchtelingencrisis in 2015, is het aantal illegale overschrijdingen van de Europese buitengrenzen in 2018 met meer dan 90 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Europese grensagentschap Frontex. De daling is vooral te wijten aan het feit dat een pak minder mensen vanuit Libië de Middellandse Zee overstaken.

Voor alle duidelijkheid: Frontex meet het aantal keren dat de buitengrenzen illegaal overschreden zijn. Eén mens kan dus in principe meer dan één keer de grens illegaal oversteken. Maar de cijfers bevestigen natuurlijk wel de trend die zich al jaren doorzet. Vooral de route vanuit Libië naar Italië is zo goed als afgesloten. Daar waren vorig jaar maar iets meer dan 23.000 illegale grensoverschrijdingen, een daling met 87 procent tegenover 2017. De forse daling is begonnen in de zomer van 2017, onder de vorige Italiaanse regering. Sindsdien daalde het cijfer alleen maar verder.

Ook vanuit Algerije daalde het aantal illegale grensoverschrijdingen met bijna de helft. Vanuit Tunesië bleef het cijfer ongeveer hetzelfde als in 2017. Op de route naar Italië waren Eritreeërs en Tunesiërs de grootste groepen. De eerste groep heeft zo goed als altijd recht op asiel, de tweede zo goed als nooit.

Twee op vijf zijn vrouwen en minderjarigen

Op andere routes steeg het aantal illegale grensoverschrijdingen wel. Vooral op de westelijke Middellandse Zee-route, naar Spanje dus: daar verdubbelde het aantal oversteken. Vertrekpunt was vooral Marokko, en de mensen op de route zijn Afrikanen uit de regio's ten zuiden van de Sahara, zoals Guineeërs en Malinezen. De laatste maanden probeerden ook wel veel Marokkanen de zee over te steken. Op de oostelijke Middellandse Zee-route, de route naar Griekenland, steeg het aantal illegale grensoverschrijdingen met bijna een derde. 

Van alle mensen die illegaal de grens overstaken, was bijna een vijfde vrouw, en nog bijna een vijfde gaf aan jonger dan 18 te zijn. Bij die laatste categorie waren er bijn 4.000 jongeren die alleen reisden, zonder familie.

In verhouding meer doden

Maar in totaal komen dus jaar na jaar minder mensen illegaal Europa binnen. Als gevolg daarvan daalde ook het aantal doden op de Middellandse Zee, zoals gisteren nog bleek uit cijfers van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Toch is in verhouding tot het aantal vertrekkers het aantal doden wel weer fors gestegen. In 2017 kwam op de dodelijkste route - die tussen Libië en Italië - ongeveer één op veertig migranten en vluchtelingen om. In 2018 verdronk ongeveer één op de achttien mensen. 

Meest gelezen