Betogers eisen met lichtstoet in Grimbergen behoud van warm en solidair beleid

Net voor de aanvang van de installatie van de gemeenteraad hebben donderdagavond in het centrum van Grimbergen ongeveer 150 mensen gedemonstreerd voor het behoud van een warm en solidair lokaal beleid. De demonstranten vrezen dat met het aantreden van de nieuwe coalitie van Open VLD, N-VA en Vernieuwing, van ex-Vlaams Belanger Bart Laeremans, de gemeente op dat vlak flink zal inboeten.

Het initiatief tot de betoging, die overigens zonder incidenten verliep, ging uit van een inwoner en kreeg de steun van enkele lokale organisaties zoals 11.11.11 en Gastvrij Grimbergen. De demonstranten droegen borden mee met slogans als "gastvrije gemeente", "solidaire gemeente", "duurzame gemeente", "rechtvaardige gemeente" en "divers en open". Verschillende inwoners waren ook ingegaan op de oproep van de organisatoren om lampjes mee te brengen en er op die manier een 'lichtstoet' van te maken.

"Wij zijn bezorgd dat de nieuwe coalitie de waarden van warmte en solidariteit, het verwelkomen van mensen van een andere origine en dergelijke niet hoog in het vaandel draagt. We vrezen dat wat het vorige bestuur de jongste jaren op dat vlak opbouwde weer zal afgebouwd worden", aldus initiatiefnemer Frank Van den Block, die hierbij verwees naar de programma's van de betrokken partijen en de beleidsverklaring waarin hierover zeer weinig terug te vinden is. Wat de aanwezigheid van Vernieuwing betreft, waarschuwde Van den Block dat hij nauwlettend zal nagaan of de mensenrechten verder gerespecteerd worden in Grimbergen.

Tijdens de gemeenteraad bleef verder protest uit. Er was wel een incident toen na de eedafleggingen alle zes de raadsleden van Groen het woord wilden nemen. Maar na drie interventies kregen ze, ondanks protest van fractieleider Eddie Boelens, niet langer het woord van gemeenteraadsvoorzitter Martine De Coppel (Vernieuwing). Volgens De Coppel werd "er toch elke keer hetzelfde gezegd". Katrien Le Roy (Groen) pleitte onder meer "voor een Grimbergen waar zowel jong als oud hun plaats krijgen, openbaar groen en open ruimten worden gekoesterd, de mobiliteitsknoop niet verder wordt aangetrokken, naar iedereen geluisterd wordt ongeacht hun afkomst, diversiteit gezien wordt als een kans en niet als een bedreiging, enzovoort".

De coalitievorming in Grimbergen verliep niet zonder problemen. Na het bekendraken van het coalitieakkoord was er heel wat te doen rond de aanwezigheid bij de verkozenen van Vernieuwing van Luk Raekelboom, een medewerker van het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement. Vernieuwing wordt geleid door Bart Laeremans, die van 1995 tot 2014 in Kamer en Senaat zetelde voor achtereenvolgens Vlaams Blok en Vlaams Belang, een partij die hij in 2015 verliet. Pas toen Raekelboom besliste om als onafhankelijke te zullen zetelen, gaf de top van Open VLD de lokale afdeling toestemming om deel te nemen aan de coalitie met Vernieuwing en N-VA. Die wordt geleid door burgemeester Chris Selleslaghs (Open VLD). Laeremans wordt als schepen bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Wonen en Integratie.

Meest gelezen