Meer geboortes met keizersnede: “Vrouwen zijn vaak too posh to push”

Steeds meer vrouwen bevallen met een keizersnede. Ze doen dat ook vaker zonder medische reden. Dat schrijft De Morgen en wordt bevestigd aan VRT NWS. Vrouwen vragen steeds vaker om een keizersnede uit angst voor een zware bevalling.

Het aantal bevallingen dat via een keizersnede verloopt, is de afgelopen jaren licht toegenomen. In 2008 verliep 19,7 procent van de bevallingen in België nog via een keizersnede; in 2016 is dat toegenomen naar 21,4 procent. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-Kamerlid Yoleen Van Camp opvroeg bij minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

“Met die cijfers zitten we een stuk boven de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie”, zegt Yoleen Van Camp in “De ochtend” op Radio 1. Daarin wordt nagestreefd om slechts 10 à 15 procent van de bevallingen via een keizersnede te laten verlopen. Met ruim 21 procent oftewel 1 op de 5 bevallingen, zit België daar aanzienlijk boven.

Kwaliteit voorop

De gynaecologen hebben vorig jaar al beslist om het aantal keizersnedes naar beneden te krijgen, zegt Johan Van Wiemeersch van de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG) aan VRT NWS.

Tegelijk blijven de gynaecologen voorzichtig omdat België een heel lage kindersterfte heeft bij geboortes en dat willen ze zo houden, zegt Van Wiemeersch. Daarom nemen ze bij bevallingen liever het zekere voor het onzekere: als er medische indicaties zijn dat er iets fout kan gaan bij de bevalling, zullen ze nog altijd kiezen voor een keizersnede.

On demand

De stijging van het aantal keizersnedes kan verklaard worden door niet-medische redenen om voor een keizersnede te gaan. Steeds meer vrouwen blijken er zelf om te vragen. 

"Dat heeft voor een stuk met cultuur te maken", stelt Yoleen Van Camp - zelf een doctor in de Medische Wetenschappen - vast. “Men spreekt dan van “too posh to push”, aldus Van Camp. “Vrouwen kiezen steeds vaker zelf voor een keizersnede, puur uit esthetische overwegingen (om de geslachtsdelen een zware bevalling te besparen, red.) en omdat ze angst hebben voor de bevalling.”

Johan Van Wiemeersch beaamt dit, maar nuanceert ook. “Het aantal zogenoemde keizersnedes on demand neemt toe, maar de neuzen van de gynaecologen wijzen op dit vlak niet in dezelfde richting: uit een enquête blijkt dat zo’n 20 procent van de gynaecologen ingaat op vragen van vrouwen om een keizersnede terwijl daar geen medische reden toe is.”

Betere begeleiding

Om die trend tegen te gaan pleit Yoleen Van Camp voor meer overleg tussen verloskundigen en aanstaande moeders en voor een betere verloning voor gynaecologen die extra inzetten op de begeleiding en het informeren van zwangere vrouwen.  

Ze waarschuwt ervoor dat een keizersnede een zware ingreep blijft waarbij onder andere de buikspieren opzij worden  geschoven en waarbij er achteraf een langere revalidatie is dan na een natuurlijke bevalling. “Wanneer dit van tevoren weten en beter op de hoogte zijn van de risico’s - zowel voor zichzelf als voor het kind - kunnen zij een beter geïnformeerde keuze maken.”

Beluister het gesprek met Yoleen Van Camp uit "De ochtend" op Radio 1:

Meest gelezen