Videospeler inladen...

1 op de 8 Belgische jongeren regelmatig met drugs achter het stuur

Een op de acht jongeren in ons land tussen de 18 en 34 jaar zit minstens één keer per maand achter het stuur nadat hij of zij drugs heeft gebruikt. Dat blijkt uit de verkeersonveiligheidsenquête van VIAS waarvoor zo'n 6.000 mensen zijn ondervraagd. Volgens het verkeersinstituut is drugs daarmee een even groot verkeersveiligheidsprobleem aan het worden als alcohol.

Vooral Wallonië en Brussel jagen het cijfer de hoogte in. In Wallonië geeft maar liefst 17 procent van de jongeren aan maandelijks onder invloed van drugs te rijden. In Brussel is dat zelfs 20 procent. De Vlaamse jongeren brengen het er beter vanaf: "maar" 7 procent rijdt maandelijks met de auto na het gebruik van drugs. Het probleem situeert zich vooral bij mannen. Uit eerder onderzoek blijkt dat het ongeveer in drie kwart van de gevallen om cannabis gaat. 

Stef Willems van VIAS vraagt dan ook actie van de overheid: "Bij jonge mannen is de problematiek het grootst, er moet dus meer ingezet worden op sensibilisering bij die doelgroep. En daarnaast moeten er meer controles komen om de pakkans te verhogen." 

"De politie maakt er ons al jaren op attent dat drugs achter het stuur een groot probleem aan het worden is. Tot op vandaag zijn er niet veel objectieve gegevens daarover. Met deze enquête hebben we voor de eerste keer op een vrij grote schaal kunnen nagaan waar het probleem zich situeert. Dan zien we vooral dat het zich situeert bij jongeren tussen 18 en 34 jaar en vooral in Brussel en Wallonië", aldus Willems.

Speekseltests zullen makkelijker worden

En die politieke reactie blijft niet uit. Nog dit voorjaar zal de politie eenvoudiger speekseltests kunnen afnemen om druggebruik bij bestuurders vast te stellen. Dat is vernomen bij minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Vandaag gaat een positieve speekseltest om drugs op te sporen altijd samen met een bloedprik. Daarvoor moet een dokter aanwezig zijn, wat de procedure vertraagt. Nog dit voorjaar wordt ook een speekseltest zonder bloedprik mogelijk door de ontwikkeling van een speciale "speekselcollector", meldt Geens nu.

De minister wijst er ook op dat het aantal speekseltesten jaarlijks stijgt, en er werd ook meer budget voor vrijgemaakt. In 2014 waren er nog ruim 10.000 tests, vorig jaar waren dat er meer dan 30.000. Toch is de pakkans de voorbije drie jaar gelijk gebleven. 17 procent van de bestuurders werd het voorbije jaar gecontroleerd, al zijn ook hier regionale verschillen.

Groter onveiligheidsgevoel op openbaar vervoer

Uit de enquête van VIAS blijkt ook dat het openbaar vervoer steeds meer wordt gebruikt, over heel het land. De auto blijft het meest gebruikte transportmiddel, toch geeft 48 procent van de ondervraagden aan ook het openbaar vervoer gebruikt te hebben. In 2017 was dat nog maar 41 procent.

Opvallend is wel dat mensen zich onveiliger voelen op dat openbaar vervoer. "Dat is een beetje vreemd want het openbaar vervoer is een zeer veilig vervoermiddel," zegt Stef Willems, "er gebeuren niet zoveel ongevallen mee, en ook het aantal daden van agressie op het openbaar vervoer is afgenomen." Waarom het onveiligheidsgevoel stijgt is dan ook niet duidelijk.

Nieuwe transportmiddelen in opmars

We maken niet alleen meer gebruik van het openbaar vervoer, ook het aantal verplaatsingen met nieuwe transportmiddelen zoals elektrische steps, segways en monowheels zitten in de lift.

Vooral in Brussel zijn ze succesvol, 6 procent van de Brusselaars geeft aan er vorig jaar gebruik van te hebben gemaakt. VIAS verwacht dat het gebruik van die deeltoestellen de komende jaren nog zal toenemen.

bekijk hieronder het verslag uit "Het Journaal"

Videospeler inladen...

Meest gelezen