ImageGlobe

Betere fietspaden en één app voor alle vervoer: dit willen de Belgen zien veranderen op vlak van mobiliteit

Als het van de Belgen afhangt, dan moet er vooral meer geïnvesteerd worden in fietsinfrastructuur om de filedruk in ons land te verminderen. Dat blijkt uit een grote bevraging van het verkeersinstuut Vias. Ook spitsstroken en één goede app voor alle vormen van vervoer zijn populair als maatregel voor een vlottere mobiliteit.

Vias institute vroeg aan 6200 Belgen hoe zij het liefst de files in ons land zouden aanpakken. Bedoeling was om een zicht te krijgen op het draagvlak voor bepaalde mobilitietsmaatregelen. En met stip op één: meer investeren in de weginfrastructuur voor fietsers. Meer dan 80 procent van de ondervraagden is daar voorstander van. 

"Belgen zijn pleitbezorger voor een betere fietsinfrastructuur," zegt Karin Genoux van Vias. "Zeker in de steden zien we dat, ook in Brussel trouwens. Maar ook in Vlaanderen, waar het fietsgebruik piekt." In Vlaanderen zegt 63 procent dat ze zeker eens per maand de fiets gebruiken. In Brussel is dat 28 procent, in Wallonië amper 25 procent.

Daarnaast vraagt meer dan 60 procent van de ondervraagde Belgen spitsstroken op de autosnelwegen. En evenveel mensen willen dat er één duidelijke app komt waarin alle vormen van openbaar vervoer en deelvervoer (auto's, fietsen, steps...) samen te raadplegen zijn.

"We zien dat mensen steeds meer vormen van vervoer combineren," zegt Stef Willems van Vias. "Je neemt bijvoorbeeld eerst een elektrische step tot aan het station, dan de trein en de metro en op het einde opnieuw een step. Om dat allemaal goed op elkaar af te stemmen is er momenteel geen app beschikbaar. Er zijn wel lokale initiatieven, maar niet alle deelplatformen zitten daarin. We moeten echt naar één systeem voor heel België waarin je kan zeggen: ik wil van punt A naar punt B, wat zijn de mogelijkheden. En idealiter moet je dat dan ook ineens kunnen betalen."

Rekeningrijden verdeelt de Belgen

Over rekeningrijden als maatregel om te files in te dijken zijn de Belgen veel minder eensgezind. In de bevraging van Vias zijn evenveel mensen voor als tégen de maatregel. Er zijn wel regionale verschillen.

"In Vlaanderen is er daarvoor een groter draagvlak dan in Wallonië," zegt Willems. "Dat komt onder meer doordat er in Vlaanderen meer files zijn dan in Wallonië. Maar ook doordat er Vlaanderen meer alternatieven zijn voor de auto, zoals beter openbaar vervoer en meer fietsinfrastructuur. Mensen worden dus in Vlaanderen meer verleid om hun auto te laten staan en voelen die kilometerheffing minder als een bedreiging dan mensen in Wallonië."

Meest gelezen