James Arthur Photography

Christophe Peeters gaat Gentse Open VLD tijdelijk leiden

In Gent is oud-schepen Christophe Peeters aangeduid als tijdelijk voorzitter van de lokale partijafdeling. Die zat zonder voorzitter nadat Mick Daman enkele weken geleden was opgestapt in verband met de manier waarop de liberale schepenen in het nieuwe schepencollege zijn aangeduid. De aanduiding van Peeters is gebeurd op voorstel van burgemeester Mathias De Clercq.

Drie weken geleden nam Mick Daman ontslag als voorzitter van de Gentse liberalen. Er was commotie ontstaan over de verdeling van de schepenposten, waarbij Sami Souguir werd aangesteld ten koste van Christophe Peeters.

Op voorstel van burgemeester De Clercq mag Peeters samen met het beheerscomité van de partij ook het huishoudelijk reglement en de statuten van de Gentse Open VLD herschrijven. Dat is opvallend, want Peeters heeft kritiek op de gang van zaken bij de voorbije selectieprocedure voor schepenen.

Eerder had De Clercq al bekendgemaakt dat Peeters een prominente rol zou spelen bij de Gentse liberalen en dat hij voorzitter zou worden van de Gentse gemeenteraad. Maar de voormalige schepen gaf vorige week nog aan dat daarmee het laatste woord nog niet gezegd was. De Clercq doet nu een duidelijke toenaderingspoging. "We werken nu op een constructieve en positieve manier samen in het belang van de toekomst van onze partij en van de Gentenaars", zegt hij.

De verkiezing van de nieuwe voorzitter van Open VLD Gent vindt plaats in juni 2019.

Meest gelezen