Videospeler inladen...

Studenten lerarenopleiding krijgen steeds vaker de vraag om al te beginnen werken

Hogescholen met een lerarenopleiding krijgen alsmaar meer de vraag of er studenten zijn die al kunnen beginnen werken om het lerarentekort op te vangen. Dat staat in het Nieuwsblad en wordt bevestigd door verschillende hogescholen. "Het gevoel bij deze evolutie is dubbel", getuigen de departementshoofden. Het gemeenschapsonderwijs GO! en het Katholiek Onderwijs Vlaanderen pleiten voor de opwaardering van het beroep leerkracht om het tekort aan leerkrachten aan te pakken.

Het lerarentekort wordt steeds groter. Schooldirecteurs moeten daardoor creatiever worden om de vacatures ingevuld te krijgen. Gepensioneerde leerkrachten worden gevraagd weer te keren om bij te springen. Maar nu blijkt dat ook steeds meer studenten gevraagd worden om te komen werken nog voor ze hun opleiding afgewerkt hebben.

Door de vele stages komen studenten sowieso in contact met de werkvloer. Hogescholen hebben noodgedwongen nauw contact met lagere en middelbare scholen. Ze worden geconfronteerd met schooldirecteurs die wanhopig op zoek zijn naar lesgevers die een zieke leerkracht kunnen vervangen of iemand in bevallingsverlof.

Flatterend maar niet zonder risico

De departementshoofden van de lerarenopleidingen zijn bezorgd over de evolutie. "Het is natuurlijk flatterend voor de student én voor ons als iemand gevraagd wordt om al te komen werken", zegt Liesbeth Piot van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. "Maar de combinatie van studeren en lesgeven is ook zwaar." 

De uitval bij beginnende (afgestudeerde) leerkrachten is groot. Daarom wordt meer gefocust op een goede aanvangsbegeleiding. Maar als een beginnend leerkracht studie en werken combineert, is dat niet altijd mogelijk. De studie afronden, vergt ook nog tijd en energie.

De meeste hogescholen proberen daarom de boot af te houden. Ze staan soms wel toe dat studenten vervangingen doen als ze enkel nog een bachelorproef moeten maken, of als het om laatstejaars gaat in het derde trimester. "Maar naarmate het lerarentekort toeneemt, stijgt ook de vraag. Tweedejaars worden nu zelfs al gevraagd," getuigt Piot. "Daar gaan we niet op in, omdat we vinden dat die de verantwoordelijkheid echt nog niet kunnen dragen."

"Het is niet de bedoeling om iemand in opleiding de job al te laten doen", zegt ook Ingrid Vanderveken van de Artesis Hogeschool. "Maar de nood voor sommige vakken als zedenleer, Frans en wiskunde is zeer hoog. En ook voor andere vakken lukt het soms niet meer om een vervanging te vinden", vult Marc Hermans van PXL Hogeschool aan.

Brandjes blussen versus structureel

Een vervangingsopdracht is een moeilijke opdracht. "Je valt in op een moment dat de vaste leerkracht al afspraken gemaakt heeft, het is dan echt zoeken en aftasten hoe je als invaller met de klas om moet gaan", vertelt Piot. "Het is echt niet evident, en zeker niet als je je diploma nog niet op zak hebt."

De hogescholen benadrukken dat ze mee verantwoordelijkheid willen opnemen voor het lerarentekort. Maar studenten inschakelen voor het echte werk met bijhorende verantwoordelijkheden is brandjes blussen. "Het is geen structurele oplossing voor het groeiende lerarentekort. De job moet opgewaardeerd worden zodat de instroom van goede studenten toeneemt. Dat is de enige échte oplossing voor het probleem."

Beroep van leerkracht aantrekkelijker maken

Het gemeenschapsonderwijs GO! en het Katholiek Onderwijs Vlaanderen willen dat het beroep van leerkracht opgewaardeerd wordt.

"We hebben steeds meer leerkrachten nodig, want er zijn steeds meer leerlingen in ons onderwijs. Dat betekent dat de instroom in de lerarenopleiding heel belangrijk is. We stellen vast dat de aantrekkelijkheid van het beroep leerkracht, dat daar nog werk aan de winkel is. Er moet ook gewerkt worden aan de zekerheid van tewerkstelling voor jonge mensen die afgestudeerd zijn", zegt Raymonda Vandyck van het gemeenschapsonderwijs. 

De onderwijskoepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil dat de anciënniteit van zij-instromers die in het onderwijs stappen, sterker wordt erkend. Om het lerarentekort in Vlaanderen verder het hoofd te bieden, wil de koepel daarnaast een positieve wervingscampagne en de onderwijscarrière aantrekkelijker maken, klinkt het maandag in een persbericht. Zondag raakte bekend dat er momenteel 1.500 openstaande vacatures zijn in het onderwijs.

"De vraag naar nieuwe leraren zal de komende jaren groot blijven", stelt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, maandag in een persbericht. "Ook in de toekomst willen we aan onze jongeren het beste onderwijs blijven bieden. Daarom zien we drie maatregelen die nodig zijn: naast een wervingscampagne moeten we zij-instromers stimuleren om in het onderwijs te stappen en kunnen we de onderwijscarrière aantrekkelijker maken."

bekijk hieronder het verslag uit "Het Journaal"

Videospeler inladen...

Meest gelezen