Videospeler inladen...

Voka wil 100 euro netto extra "voor wie minder dan 2.500 euro bruto verdient", Muyters is "niet zo positief"

De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka heeft op haar traditionele nieuwjaarsreceptie aangedrongen op het aanpakken van de krapte op de arbeidsmarkt. Topman Hans Maertens wil daarvoor een financieel extraatje voor werknemers. "Als mensen minder dan 2.500 euro bruto verdienen per maand moet de Vlaamse overheid een stimulans geven van 100 euro netto per maand", legt hij in "De ochtend" uit. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) is "niet zo positief" over het voorstel.

Het rendeert voor veel laaggeschoolden onvoldoende om te gaan werken

De krapte op de arbeidsmarkt is er al langer dan vandaag. "Dat is niet enkel door de conjunctuur, maar ook door de vergrijzing van de bevolking. En de krapte zal steeds groter worden", legt Maertens uit. "We hebben vastgesteld dat de helft van onze vacatures voor laaggeschoolden zijn en daar willen we iets aan doen." Maertens spreekt van 50.000 vacatures die nog openstaan.

Wat loopt er eigenlijk fout? "Voor heel veel mensen rendeert het onvoldoende om terug aan het werk te gaan. Enerzijds blijft de werkloosheidsuitkering te lang op dezelfde hoogte, anderzijds is het verschil met het nettoloon te klein. Terwijl mensen door te werken bijkomende kosten hebben: ze moeten zich verplaatsen ofwel kinderopvang organiseren. Met andere woorden: de stimuli om te gaan werken zijn voor de laaggeschoolden te laag", aldus Maertens. "Mensen die langer dan één of twee jaar in de werkloosheid zitten, blijven erin zitten. Dat mogen we niet meer laten gebeuren."

Wat zijn potentiële oplossingen? "De degressiviteit van een werkloosheidsuitkering waarbij je start met een bepaald bedrag dat je in de loop van de tijd laat zakken", ziet Maertens. Hij hoopt dat het parlement die degressiviteit in een nieuwe arbeidsdeal zal stemmen. Maar het Voka wil ook meer nettoloon om de job aantrekkelijk te maken. Door 100 euro meer te teven, maar dat bedrag kan volgens Maertens niet door de werkgever gedragen worden. "Onze bedrijven zijn exportkampioenen en moeten concurreren met het buitenland. We zitten nog altijd met een loonkosthandicap van 11 procent tegenover onze buurlanden. Dus de brutolonen verhogen en de kost op onze bedrijven schuiven gaat de competitiviteit aantasten. Dat mag niet gebeuren, zeker niet in deze stormachtige tijden met handelsoorlogen en de brexit."

Hans Maertens.

We moeten in de politiek af van onze ça va-cultuur

Maertens kijkt richting de Vlaamse regering voor de 100 euro om "lucht te steken in de arbeidsmarkt" met een jobkorting. Voka pleit met een nieuwe regering voor fundamentele hervormingen. In het verleden waren er volgens de organisatie maar "halve oplossingen". "Pappen en nat houden", verwoordt Maertens het.

De topman wil af van de typische "ça va-cultuur". "Als het in België goed gaat, gaat het in dit land nooit heel goed. Als het slecht gaat, nooit heel slecht. We moeten de ambitie hebben om het héél goed te doen, het beter te doen. We proberen lef over te brengen op de politiek." Nederland kan daarbij een zogenoemd gidsland zijn. "In Nederland wordt er lang gepraat, maar dan wordt er beslist en die beslissingen worden uitgevoerd. En dat is precies wat wij in onze consensuscultuur niet doen. We maken een akkoord in België en we voeren het maar half uit."

Herbeluister hier het gesprek met Hans Maertens in "De ochtend":

Minister Muyters is voorstel niet genegen

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) loopt niet meteen warm voor het Voka-voorstel. "Ik ben daar niet zo positief over. Het is goed dat mensen meer zouden overhouden, maar dat gebeurt federaal al met de taxshift", aldus Muyters. Vlaanderen moet volgens Muyters vooral kijken hoe ze langdurig werklozen op weg kan zetten naar werk. "Dat kan door opleiding en vorming en door in te zetten op onderzoek en innovatie", aldus de N-VA-minister.

Ik zie niet in hoe wij snel-snel 500 miljoen euro zouden kunnen vrijmaken

Videospeler inladen...

Muyters wijst er ook op dat de maatregel zo'n 500 miljoen euro zou kosten. "En ik zie niet in hoe wij snel-snel 500 miljoen euro zouden kunnen vrijmaken voor zo'n jobkorting". De eerder afgeschafte jobkorting was volgens Muyters ook "niet de beste maatregel qua efficiëntie". "Dit is niet de oplossing die ervoor zal zorgen dat de jobs die niet ingevuld raken, plots toch kunnen ingevuld worden."

Herbeluister hier het gesprek met minister Muyters in "De ochtend":

Bekijk hieronder het verslag uit "Het Journaal"

Videospeler inladen...

Meest gelezen