Filosoof: "Nashville-verklaring betekent niet dat de religie het weer overneemt, eerder het omgekeerde"

In Nederland is ophef ontstaan over de zogenoemde Nashville-verklaring. Dat is een tekst die homoseksualiteit en transgenderidentiteit als zondig bestempelt. De verklaring is ondertekend door predikanten, streng-protestantse politici en enkele docenten van de Vrije Universiteit Amsterdam. Volgens filosoof Patrick Loobuyck is dit geen teken dat de religie het weer overneemt, maar net het omgekeerde. Dat zei hij in "De afspraak" op Canvas.

De Nashville-verklaring is een tekst die is komen overwaaien uit de Bible Belt in het Zuid-Oosten van de VS. Er staat onder meer in dat het in strijd is met Gods heilige bedoelingen is om jezelf bewust te willen zien als persoon met een homoseksuele- of transgenderidentiteit. Het is zelfs zondig om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren. 

In november vorig jaar was er een conferentie onder orthodoxe protestanten in Nederland waar ouders zich afvroegen of je nu wel zo streng moest reageren als je dochter lesbisch bleek te zijn. Als reactie daarop verscheen er een streng opiniestuk in het "Gereformeerd Dagblad" en werd de Nederlandse vertaling van de Amerikaanse Nashville-verklaring voorgelegd aan mensen met de vraag om die te ondertekenen. 

In "De afspraak" op Canvas zei filosoof Patrick Loobuyck daarover: "Daarop is dan weer gereageerd in datzelfde "Gereformeerd Dagblad" door mensen die het absoluut niet eens waren met die Nashville-verklaring. Zo is de bal aan het rollen gegaan. Ondertussen wordt er zelfs al onderzocht of die tekst iets strafbaars bevat."

Eén van de intiatiefnemers van de Nederlandse Nashville-verklaring is dominee Maarten Klaassen. In het Nederlandse programma "Nieuwsuur" zei hij over homoseksualiteit: "Ik heb mensen in mijn gemeente die homoseksueel zijn, maar die celibatair leven. Dat is denk ik de weg die de Bijbel voorschrijft. Dat is de consequentie."

Dominee Maarten Klaassen

En over transgenders zei hij: "Ik denk dat je als basisgegeven moet nemen dat de Schepper zich niet vergist in het lichaam dat hij je gegeven heeft. Tegelijkertijd weet je ook dat er psychisch een heel dilemma kan liggen. En daarin is therapie en begeleiding heel belangrijk. Kun je je geslachtelijke identiteit ook terugvinden? Voor sommigen zal dat kunnen, misschien ook niet voor iedereen. Dat is dan misschien het kruis dat je moet dragen."

Ook het officiële standpunt van de katholieke kerk

Patrick Loobuyck: "De idee is dat god de mens geschapen heeft als man en vrouw, als seksueel wezen,  niet om ons te amuseren maar om ons voort te planten. En elke seksuele handeling die wij stellen die niet gericht is op voortplanting, die is tegen gods wet, die is tegen de natuurwet die god in de natuur heeft gelegd, en die is dus intrinsiek slecht."

"Dit is trouwens ook het officiële standpunt van de katholieke kerk tot op de dag van vandaag. Dus geen homoseksualiteit, geen voorbehoedsmiddelen, en ook geen zelfbevrediging. Er is wel een groot verschil tussen de "terreinkatholieken", de godsdienstleerkrachten en de mensen die zich nog katholiek noemen enerzijds, en de top anderzijds"

"Maar de rooms-katholieke kerk speelt het slim. Er is geen enkele firma in België die meer homo's heeft tewerkgesteld dan de rooms-katholieke kerk. Dus die discrimineert homo's niet, die heeft niets tegen homoseksualiteit als geaardheid, maar je mag het niet doen."

Patrick Loobuyck

Is de Nashville-verklaring strafbaar?

"Ik weet niet of het strafbaar is. Het roept niet op tot haat, ik geloof nooit dat men iets vindt in die tekst dat tegen de wet ingaat. Het is - vind ik -  een problematische opvatting die hier geventileerd wordt. Het enige wat problematisch kan zijn is dat het in onderwijs terechtkomt. Je hebt natuurlijk ook streng-gereformeerde scholen. En een tweede probleem is: groei maar eens op als jongeling in zo'n gemeenschap wanneer je homo of transgender bent."

"Ik lees soms mensen die op Facebook schrijven: "Let op, de religie is het weer aan het overnemen." Dat is helemaal niet de richting waarin het gaat. De richting is net het tegenovergestelde. En net omdat men zo bang is van het feit dat die traditionele huwelijksmoraal onder druk komt te staan, heeft men deze tekst gemaakt. Deze tekst is niet een nieuwe tendens in de samenleving, zelfs niet in die kerken. Het is een strijd tegen een andere tendens, namelijk die naar meer moderniteit en meer vrijheid en meer respect voor ieders geaardheid."

Bekijk hieronder het volledige gesprek met filosoof Patrick Loobuyck in "De afspraak" op Canvas:

Videospeler inladen...

Meest gelezen