Danny Gys / Reporters

Meer werknemers uit privésector stappen over naar onderwijs

Dit jaar zijn 841 leekrachten van 30 jaar of ouder in het onderwijs gestart die eerder nog nooit voor de klas stonden: dubbel zo veel als in 2011 schrijft de Tijd. Maar die zogenaamde zij-instroom is onvoldoende groot om het dreigend lerarentekort op te vangen

841 mensen, ouder dan 30,  hebben dit jaar de stap gezet van de privé-sector naar het onderwijs.  Ook 322 ambtenaren zijn overgestapt van een overheidsdienst naar het onderwijs. In totaal waren er zo 1.163 zij-instromers.  Veel meer dan de 477 in 2011  .  Vlaams parlemenstlid Caroline Gennez ( sp.a) vroeg de cijfers op bij Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). 

Crevits vindt het een goede zaak dat er meer zij-instromers zijn. "Mensen die na een carriere in de privésector in het onderwijs terecht komen, brengen een pak praktische ervaring mee in de klas. We hebben hun ervaring in het onderwijs ook echt broodnodig " Maar Crevits  vindt het even belangrijk dat er ook voldoende jongeren als eerste keuze kiezen voor een loopbaan in het onderwijs. "Zij-instromers kunnen een heel mooie aanvulling zijn daarop. Maar zij alleen zullen het lerarentekort dat de volgende jaren dreigt, absoluut niet kunnen opvangen. 

Om nog meer mensen  voor de klas te krijgen, worden de regels om leraar te worden vanaf volgend jaar ook gewijzigd. "Bij de nieuwe regels gaat er heel veel aandacht naar zij-instromers", zegt Crevits. "Het is echt cruciaal dat mensen die nog in de privé-sector werken en die de overstap willen maken, op een flexibele manier een opleiding tot leraar kunnen volgen en dat ze tijdens die opleiding  al kunnen starten met lesgeven. Dat is onder andere mogelijk dank zij de zogenaamde LIO-banen ( leraren in opleiding) waarbij mensen die nog aan de slag zijn , via avondonderwijs een diploma halen om te kunnen lesgeven en ondertussen ook al aan de slag gaan als leerkracht.

Meest gelezen