Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Factcheck: wat klopt in de toespraak van president Trump en wat niet?

Met zijn toespraak vannacht wou de Amerikaanse president Donald Trump zijn landgenoten overtuigen dat er een nationale en humanitaire crisis dreigt aan de zuidgrens met Mexico. Hij hield een pleidooi voor een einde aan illegale immigratie en verwacht heil van zijn grensmuur. Toch kloppen sommige van zijn argumenten niet of slechts gedeeltelijk, andere dan weer wel.

In een tijd waarin iedereen iedereen beschuldigt van "fake news" kan het geen kwaad om wat afstand te nemen en eens te kijken of wat politici zeggen nu klopt of niet. Een aantal uitspraken van president Trump vielen de media -en dan vooral CNN en The New York Times- vannacht op en verdienen wat uitleg.

1. "266.000 criminelen onderschept"

JUIST EN NIET JUIST -Een van de beweringen van Trump vannacht was dat de voorbije twee jaar 266.000 criminelen zijn onderschept aan de grens. Volgens de grenspolitie kloppen die cijfers, maar om welke misdrijven gaat het dan? In de meeste gevallen ging het om mensen die illegaal binnenkwamen of verkeersovertredingen hadden begaan of andere misdrijven ZONDER gebruik van geweld. Als het gaat om mensen die veroordeeld waren wegens gewelddaden zoals overvallen, moord of verkrachting ging het om 61.900 mensen. Trump plaatst de cijfers hier dus in een niet geheel correcte context.

Uit statistieken blijkt overigens dat migranten -al dan niet legaal in de VS- gemiddeld minder betrokken zijn bij misdaden dan de Amerikanen zelf. Het beeld van duizenden gevaarlijke criminelen die illegaal het land binnenkomen en de bevolking bedreigen, klopt dus niet.

2. "1 op de 3 vrouwen verkracht in Mexico"

JUIST - "De tragische realiteit van illegale immigratie aan onze zuidgrens is dat 1 op de 3 vrouwelijke immigranten tijdens hun trek door Mexico seksueel misbruikt worden". Met die bewering wou Trump de verschrikkingen van die immigratie aantonen en hij heeft gelijk. Volgens Artsen Zonder Grenzen beweert 68,3% van de migranten die door Mexico naar de VS komen dat ze seksueel lastiggevallen worden. Daarom reizen veel vrouwen liever in grotere "karavanen", maar -opvallend- net de vrees voor seksueel en partnergeweld is een belangrijke reden waarom vrouwen vanuit Guatemala, Honduras en El Salvador naar de Verenigde Staten willen.

3. "Meer doden door drugs dan in Vietnam"

JUIST EN NIET JUIST - In 2017 stierven er in de VS meer dan 70.000 mensen door druggebruik en bij jaren oorlog in Vietnam sneuvelden er daar 58.000. Dat zijn indrukwekkende cijfers en een jaar druggebruik doodt dus veel meer Amerikanen dan acht jaar van oorlog ver van huis. Het is niet duidelijk hoeveel van die doden het gevolg zijn van drugs die via Mexico worden binnengesmokkeld of in de VS zelf worden geproduceerd. Veel drugs komen ook uit China of van elders. Ook is het de vraag of een grensmuur die drugshandel zou afremmen.

Bovendien blijkt uit gegevens van de drugspolitie DEA en de douane dat de meeste drugs die via Mexico de VS binnenkomen, niet door immigranten worden binnengesmokkeld, maar via de post of tussen andere goederen in vrachtwagens of verborgen in auto's die legaal de grens overschrijden. Hier haalt Trump cijfers en gegevens dus door elkaar. De meeste immigranten zijn geen drugsmokkelaars.

4."Immigratie drukt lonen naar omlaag"

NIET JUIST  - Trump schermt hier met het wijd verspreide idee dat migranten omdat ze bereid zijn om erg goedkoop te werken, banen inpikken van de lokale bevolking en algemeen de lonen naar omlaag trekken. Volgens de meeste economen geldt dat slechts voor een klein deel van erg laaggeschoolde werknemers. In de meeste gevallen dragen migranten net bij aan de economische groei, ook al omdat ze belastingen betalen. En vaak aanvaarden ze werk dat de meeste Amerikanen niet willen doen, maar dat wel moet worden gedaan. De economische groei in staten als Californië -onder meer in de landbouw en citrusteelt- zou volgens sommige economen lager uitvallen als illegale migranten zouden worden buitengezet.

5. "Democraten willen geen veilige grens"

NIET JUIST - Trump gaf vannacht de schuld voor de "shutdown" van de regering aan de Democraten omdat die zouden weigeren om geld vrij te maken om de grens met Mexico te beveiligen. Dat klopt niet: de Democraten weigeren om de door Trump gevraagde 5,7 miljard dollar vrij te maken voor de bouw van een grensmuur die volgens hen erg duur en inefficiënt zou zijn, maar ze zijn bereid om 1,3 miljard dollar beschikbaar te stellen voor andere vormen van grensbeveiliging die meer impact zouden hebben.    

6. "Schumer stemde eerder voor grenshek"

JUIST - Trump herinnert zich dat de Democratische fractieleider in de Senaat Chuck Schumer eerder voor een grenshek heeft gestemd. Dat is correct: in 2006 stemden Schumer en enkele andere Democraten voor een "Secure Fence Act" die de bouw toeliet van enkele honderden kilometer hek langs de grens met Mexico. Dat was echter een goedkoper en beperkter alternatief dan wat Trump nu voorstelt. Bovendien gaat deze bewering dan wel in tegen de vorige.

7. "Mexico betaalt indirect voor de grens"

NIET JUIST - Tijdens zijn kiescampagne beloofde Trump dat Mexico zou betalen voor de bouw van de grensmuur, maar uiteraard willen die dat niet. Nu heet het dat Mexico "indirect" zou betalen voor die muur en dat via het vrijhandelsverdrag NAFTA dat Trump heeft heronderhandeld met Mexico en Canada. De bewering dat Mexico via invoertarieven mee zou betalen aan de muur is fictie: dat akkoord is nog niet goedgekeurd in het Congres en bovendien zouden inkomsten uit die tarieven enkel kunnen worden gebruikt voor de bouw van een muur mits toestemming van het Congres. Mocht Mexico betalen voor die muur, dan zou er overigens een politieke crisis zijn in Mexico-Stad en niet in Washington.

Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Meest gelezen