Burgemeester van Putte geschorst na te dure verkiezingscampagne

Peter Gysbrechts (Open VLD), de burgemeester van Putte bij Mechelen, krijgt van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen een schorsing van twee maanden als gemeenteraadslid opgelegd voor onregelmatigheden bij de financiering van de verkiezingscampagne van de Lijst Burgemeester waarmee hij opkwam. De Lijst Burgemeester krijgt ook een boete van 2.500 euro. Het is niet duidelijk of hij burgemeester kan blijven.

De sancties komen er na een klacht vanwege de lijst CD&V-Groen Putte. Die haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober trouwens evenveel zetels als de Lijst Burgemeester (11), maar belandde in de oppositie omdat de enige andere partij met verkozenen, N-VA, voor de Lijst Burgemeester koos.

CD&V-Groen vond echter dat de campagne van Gysbrechts en co wel erg veel dure middelen, zoals borden in kunststof, filmpjes en persoonlijke brieven, omvatte en stelde naar eigen zeggen vast dat die niet allemaal waren terug te vinden op de aangifte van de verkiezingsuitgaven van de lijst.

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen volgt nu gedeeltelijk de redenering van CD&V-Groen en legt niet alleen een boete op aan de lijst, maar ook een schorsing als raadslid aan Gysbrechts zelf, gezien zijn lijsttrekkerschap en voorbeeldfunctie. Of dat ook betekent dat hij geen burgemeester kan zijn tijdens die periode, moet volgens CD&V-Groen nog blijken. Gysbrechts zelf was niet meteen bereikbaar voor commentaar. Hij kan trouwens nog in beroep gaan bij de Raad van State.

Bij voorkeur stelt de Lijst Burgemeester iemand voor die erin slaagt om zich te houden aan de heersende wetten en regels

"Wij zouden suggereren aan de Lijst Burgemeester en hun coalitiepartner om hier haar conclusies uit te trekken en een nieuwe, rechtsgeldige kandidaat voor te dragen voor het ambt van burgemeester", zegt CD&V-Groen-lijsttrekster Chris De Veuster alvast. "Bij voorkeur iemand die erin slaagt om zich te houden aan de heersende wetten en regels. Dit is het minst wat de bevolking mag verwachten van zijn leiders."

In een reactie aan Belga laat Gysbrechts weten dat hij niet van plan is om een stap opzij te zetten, zoals CD&V vraagt. "Dat men dat voorstelt bij een schorsing als raadslid voor twee maanden is er eigenlijk ver over", stelt hij. "CD&V-Groen had een heleboel zaken aangehaald, maar de Raad heeft er slechts één weerhouden: een factuur van 2.500 euro waarvan men vindt dat ze bij de uitgaven van de lijst moet staan, in plaats van verdeeld over de kandidaten, en waardoor het maximumbedrag van die uitgaven van de lijst overschreden wordt. Dat is voor interpretatie vatbaar."

Gysbrechts stelt dat hij nog advies laat inwinnen over de vraag of hij tijdens de schorsing burgemeester kan blijven. Hij wijst er ook op dat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in het arrest de verkiezingsuitslag in Putte wel gewoon goedkeurt, hoewel CD&V-Groen had geopperd dat de zetelverdeling door de te dure campagne beïnvloed zou zijn geweest.

Meest gelezen