Noodkreet van leerkracht Caroline aan minister Crevits: "Ik heb zo hard gevochten, maar mijn lijf is kapot"

Ze was onderwijzeres, zorgcoördinator en directeur, maar vandaag moet ze van de dokter thuisblijven. In een emotionele open brief aan minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) in De Standaard schrijft Caroline Van Nieuwenhuyse haar frustraties over het onderwijs van zich af. "Wanneer zorgt u voor mij? Wanneer zorgt u voor ons?"

"U kent mij niet, mevrouw de minister", schrijft Caroline Van Nieuwenhuyse in haar brief aan minister Crevits. "Ik ben een van uw leerkrachten. Een van die onverbeterlijke wereldverbeteraars, die in de huidige wervelwind, kop in de kas, uw storm trotseren."

Ze omschrijft hoe ze doorheen de jaren het onderwijslandschap zag veranderen en de regeltjes, de taken en de druk zag toenemen. En hoe ze leerkrachten zag "ploeteren om hun steeds omvangrijker takenpakket naar behoren uit te voeren".

Bij schooldirecteurs staat het water niet aan de lippen. Zij verdrinken

Leerkracht Caroline Van Nieuwenhuyse in een open brief

Maar toen ze een job als directeur van een basisschool aannam, belandde ze van de regen in de drop. "Ik moest verbouwereerd vaststellen dat de directeurs basisonderwijs een zo mogelijk zwaarder lot is beschoren. Bij hen staat het water niet aan de lippen. Zij verdrinken." 

De functie van directeur basisonderwijs noemt ze een "hondenjob". "En neen, de stroop aan de baard met zogezegde loonsverhoging en de luttele uurtjes ondersteuning veranderen daar niets aan. Maar het staat goed, zo vlak voor de verkiezingen. Dat wel."

"Amper tijd om te ademen"

Met directeurs die "amper de tijd hebben om te ademen" en met zorgcoördinatoren die almaar vaker de directeur moeten ondersteunen, en leerkrachten die onder druk staan, "zegt u me dan eens, mevrouw de minister: wie blijft er dan nog over om ons te ondersteunen?"

Zegt u me eens, mevrouw de minister: wie blijft er nog over om ons te ondersteunen?

Leerkracht Caroline Van Nieuwenhuyse in een open brief

"Wij hebben al zo hard gevochten, mevrouw de minister. Ik heb zo hard gevochten. Voor uw onderwijs. Voor ons onderwijs. (...) U kent mij niet, mevrouw de minister, maar mijn lijf is kapot. Ik mag van mijn huisarts niet aan het werk, al sta ik elke ochtend op met de wens snel weer in mijn klas te kunnen zijn. Dat is mijn leven. Mijn leven, maar niet mijn strijd. Het is de uwe." Daarmee speelt ze ineens de bal door naar Crevits: "Wanneer zorgt u voor mij? Wanneer zorgt u voor ons?"

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V)
Jasper Jacobs

Crevits: "Het laat me niet onberoerd"

Gevraagd naar een reactie verwijst Hilde Crevits naar het antwoord dat ze in De Standaard heeft gegeven. "Het verhaal laat me niet onberoerd", schrijft ze daar. Volgens haar moeten beleidsmakers het onderwijs up-to-date houden en noodzakelijke hervormingen doorvoeren, "maar ook de draagkracht en veerkracht van onderwijsmensen blijven koesteren".

We blijven verder werken met alle mogelijke middelen

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V)

Crevits zegt dat de Vlaamse regering daarvoor tal van maatregelen heeft genomen, met onder meer een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) rond loon, werkzekerheid en begeleiding, extra werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs en extra ondersteuning voor directeurs en het basisonderwijs. 

"Zijn daarmee alle noden van ons onderwijs gelenigd? Neen, uiteraard niet. Maar we blijven verder werken met alle mogelijke middelen. Daarom ligt er een meerjarenplan voor het basisonderwijs op de tafel in het Vlaams Parlement en wordt het langverwachte tijdsbestedingsonderzoek nu als basis gebruikt voor verdere loopbaanmaatregelen."

Begin dit schooljaar lieten we zes leerkrachten aan het woord over hun passie: voor de klas staan. Maar ze uiten ook hun bezorgdheden over het onderwijs. Bekijk hun verhaal hieronder. 

Meest gelezen