Belga

Flanders Investment & Trade: "Handelsmissie naar Saudi-Arabië geen ondersteuning politiek regime"

In maart vertrekt een nieuwe economische missie naar het omstreden Saudi-Arabië. Het is geen missie van de Vlaamse regering, maar een groepszakenreis die georganiseerd wordt door het overheidsagentschap Flanders Investment and Trade (FIT). Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en Claire Tillekaerts, CEO van FIT, zien er geen graten in.  "Dit is een zuiver economische missie" en "wij nemen geen politieke standpunten in", klinkt het. 

Vorig jaar trok regeringspartij N-VA alle registers open tegen de mensenrechtenschendingen in Saudi-Arabië, toen naar aanleiding van het Saudische zitje in de VN-commissie voor de vrouwenrechten.  Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) kondigde in het parlement aan geen economische missies meer te organiseren naar het land. Saudi-Arabië is een omstreden land: het toont weinig of geen respect voor vrouwen- en mensenrechten, er is de rol van het land in de oorlog in Jemen en recent nog de moord op journalist Jamal Khashoggi. 

Het nieuws van de nieuwe handelsmissie werd uitgebracht door de kranten De Standaard en Het Nieuwsblad. Minister-president Geert Bourgeois ziet er geen graten in.  "Dit is een autonome beslissing van het FIT, op vraag van de bedrijven, voor een zuiver economische missie. In die zin is de minister-president er dus niet politiek bij betrokken en blijft hij dus consequent", zegt zijn woordvoerster.  Minister Bourgeois is dan ook niet van plan om op de rem te gaan staan. "Het gaat over sectoren met onschuldige producten", klinkt het. 

Ook Claire Tillekaerts, CEO van Flanders Investment and Trade ziet geen probleem. "Wij organiseren een 100-tal missies per jaar naar verschillende bestemmingen", legt Tillekaerts uit in "De ochtend" op Radio 1. "Zo'n actieprogramma komt tot stand door overleg. Deze missie is er gekomen op vraag van Agoria Sports & Entertainment Technology Club. Dat is een missie die we samen met onze Waalse en Brusselse collega's organiseren." 

"Het is inderdaad zo dat wij ook prinselijke missies organiseren, onder leiding van prinses Astrid. Maar er is geen sprake van dat een dergelijke missie of een missie met vakministers of de minister-president naar Saudi-Arabië zou gaan in de huidige context." 

(lees verder onder de foto)

"Geen embargo naar Saudi-Arabië"

Over deze missie is er niet getwijfeld, stelt Tillekaerts.  "Op dit moment is er een heel duidelijk standpunt, en al heel lang, van de Vlaamse regering dat er geen wapens en geen goederen met mogelijk dubbel gebruik, dus eventueel militair gebruik, mogen geëxporteerd worden. Maar er is op dit moment noch op Vlaams, noch op Belgisch niveau, noch op EU- en noch op VN-niveau enig embargo naar Saudi-Arabië." 

"Wij nemen initiatief naar heel veel landen waar u evenzeer de vraag kan stellen of mensenrechten er al dan niet geschonden worden, ik neem China als voorbeeld. Of moeten wij een kantoor hebben in Texas waar de doodstraf nog uitgevoerd wordt? We moeten dat case per case bekijken. Wat we er gaan doen, in de toeristische sector, in de entertainmentsector of op het vlak van stadsontwikkeling, heeft op geen enkel manier enige ondersteuning voor dat regime. Het is een permanente zorg voor ons: wij zetten sterk in op internationaal ethisch en duurzaam ondernemen. Wij nemen geen politieke standpunten in." 

Wij nemen geen politieke standpunten in.

Claire Tillekaerts, CEO FIT

"Zolang het geen ondersteuning betekent voor een politiek regime zie ik geen probeem in een economische samenwerking", stelt Tillekaerts die zelf niet meegaat naar Saudi-Arabië. "Mijn meerwaarde is er vrij beperkt en als ik daar al zou zijn, zou men dat kunnen beschouwen als een officiële aanwezigheid, wat wij niet willen", geeft Tillekaerts wel toe. "Het gaat hier over contacten van bedrijf naar bedrijf en dat heeft niets te maken met politieke situaties. Het blijft wereldwijd in de huidige omstandigheden wel moeilijk om enerzijds ervoor te zorgen dat de welvaart en tewerkstelling in Vlaanderen behouden blijven en anderzijds om te gaan met ethisch en duurzaam internationaal ondernemen. Het is inderdaad altijd een evenwichtsoefening."  

Beluister het gesprek met Claire Tillekaerts in "De ochtend" op Radio 1:

Meest gelezen