Over Nacer Bendrer, de bewijslast en de link met de aanslagen van 22 maart: dit was dag 2 van het proces-Nemmouche

Maar liefst 195 pagina’s telt de akte van beschuldiging, de samenvatting van het onderzoek, die de openbare aanklagers gisteren en vandaag voorgelezen hebben. In het tweede deel werd wat meer gefocust op de figuur van Nacer Bendrer, de tweede beschuldigde op dit proces over de aanslag op het Joods Museum. Maar daarnaast gingen de aanklagers ook dieper in op de elementen die het parket tégen Nemmouche heeft en op de mogelijke link met de aanslagen in ons land. Het relaas van de dag.

De twee beschuldigden, Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer, waren opnieuw aanwezig op hun proces. Nemmouche net zoals gisteren in een felgele pull, Bendrer helemaal in het zwart. Soms luisterden ze aandachtig naar het exposé van de openbare aanklagers, op andere momenten zaten ze er onbewogen bij. 

Wat was de rol van Nacer Bendrer volgens het federaal parket?

Op dit proces staat naast Mehdi Nemmouche ook Nacer Bendrer terecht. In het tweede deel van de akte werd hij wat meer toegelicht. Wie is hij? En welke elementen pleiten tégen hem? 

Uit het onderzoek blijkt dat Bendrer meer dan 100 keer telefonisch contact had met Mehdi Nemmouch. Toch beweerde hij bij zijn eerste verhoren op 9 december 2014 dat hij Nemmouche "niet kende". Méér nog, hij voegt later toe: "Ik begrijp niet wat ik hier doe, bij deze zieke feiten. Ik ben geen terrorist, geen moordenaar."

Maanden later wijzigt Bendrer zijn verklaring en geeft hij toe dat hij Nemmouche wel degelijk kende. Op 13 maart 2015 zegt hij: "Ik ga u de waarheid vertellen (…). Ik ben hier om te praten met mijn hart, mijn hoofd heb ik in mijn cel gelaten." Vervolgens bekent hij dat hij naar Brussel gereisd is om Nemmouche te ontmoeten en dat die laatste hem gevraagd heeft om een kalasjnikov voor hem te zoeken. Later zocht Nemmouche Bendrer nog eens op in Marseille. Hoewel de speurders geloven dat Bendrer de wapens voor de aanslag geleverd heeft, blijft hij dat tot op de dag van vandaag ontkennen.

Ik ben hier om te praten met mijn hart, mijn hoofd heb ik in mijn cel gelaten

Nacer Bendrer

Tijdens een confrontatie tussen de twee beschuldigden zegt Nemmouche: "Het weinige dat ik weet in deze zaak staat me toe om te zeggen dat Bendrer er niets mee te maken heeft." Hij vervolgt – over zichzelf: "Ik ben geen moordenaar, ik heb niemand gedood."

Wat met de bewijzen?

Welke elementen pleiten volgens het federaal parket tégen Nemmouche? Op het moment dat Nemmouche gearresteerd werd, had hij twee wapens bij zich: een kalashnikov en een revolver. "Ballistisch onderzoek heeft uitgewezen dat ze allebei gebruikt zijn bij de schietpartij in het Joods Museum."

Nog bij zich: onder andere meer dan 300 kogels, een vlag met Arabische inscripties en een computer. Daarop stonden zeven opeisingsvideo’s, waarin een voice-over de aanslag op het Joods Museum opeist. De kortste duurde slechts drie seconden, de langste 52 seconden. Op een van de video’s zegt de stem: "Dit is nog maar het begin van een lange reeks aanslagen in Brussel. We zijn vastbesloten om deze stad in vuur en vlam te zetten." Volgens de speurders klinkt de stem "dwingend" en "niet natuurlijk". "De hypothese is dat de voice-overstem van de opeiser gelijk is aan de stem van Nemmouche." Daarnaast herkennen enkele Franse journalisten die door Nemmouche in Syrië gegijzeld zouden zijn, zijn stem. 

Dit is nog maar het begin van een lange reeks aanslagen in Brussel. We zijn vastbesloten om deze stad in vuur en vlam te zetten

Eén van de opeisingsvideo's van de aanslag op het Joods Museum

Op camerabeelden is bovendien te zien hoe de dader de aanslag pleegt. En volgens de speurders is die dader Mehdi Nemmouche. Die hypothese is gebaseerd op de gelijkenissen tussen de kleren en het postuur van Nemmouche. Er zijn ook beelden van het Joods Museum van de avond voordien, en ook hier is de conclusie van de speurders dat het om Nemmouche gaat die op verkenning is. 

Een link met 22 maart?

En er is nog meer. Op 22 maart 2016 werd ons land – opnieuw – getroffen door terreur bij de aanslagen in Zaventem en Maalbeek. "Er kunnen enkele linken getrokken worden met Mehdi Nemmouche."

Er kunnen enkele linken getrokken worden tussen de aanslagen van 22 maart en Mehdi Nemmouche

Akte van beschuldiging

Ten eerste is er de figuur van Najim Laachraoui, een van de terroristen die zich opblies in Zaventem. Hij zou volgens de getuigenis van de Franse journalisten, zij aan zij gestreden hebben met Mehdi Nemmouche in Syrië. 

Daarnaast is er ook de computer van de aanslagplegers. Daarop werd een opname gevonden waarop het idee geopperd werd om iemand te ontvoeren en te ruilen voor "een broeder of een zuster die op dit moment gevangen zit": "We denken in de eerste plaats aan de broeders die al gewerkt hebben, Nemmouche of Bakkali bijvoorbeeld (…)."

Wat nu?

De akte van beschuldiging vormt nog maar het begin van het assisenproces, waar Nemmouche en Bendrer terecht staan voor moord in terroristische context en verboden wapenbezit. Helemaal op het einde van de zitting benadrukte de verdediging van Bendrer nog eens: "Deze akte representeert een document van de procureur. Dat is hún visie, hun perceptie van het dossier. Het is maar één partij. Een groot aantal elementen à decharge zijn niet opgenomen. U zal deze elementen in de loop van dit lange proces nog te horen krijgen." Dixit Gilles Vanderbeck, advocaat van Bendrer.

Volgende week zullen zowel Mehdi Nemmouche als Nacer Bendrer ondervraagd worden. Uit de akte blijkt alvast dat géén van de twee al veel verteld heeft over de feiten an sich. Het is nog maar de vraag of dat volgende week anders zal zijn.

Meest gelezen