David rozing

"Eerder arbeiderskrachten zoeken in eigen land dan in Marokko"

 "Eerder dan zoals in de jaren 60 arbeidskrachten gaan importeren uit Marokko moeten we die in eigen rangen gaan zoeken. Momenteel is de werkzaamheidsgraad in ons land slechts 70 procent. Van de resterende 30 procent is slechts 5 procent werkzoekend. We moeten eerst inzetten op die groep." Dat zei Jean-Paul Van Avermaet, voorzitter van VOKA Vlaams-Brabant,  tijdens de nieuwjaarsreceptie in de Brabanthal in Haasrode.

Van Avermaet wees erop dat de aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt steeds meer een probleem wordt. "Het aantal 55- tot 65-jarigen dat thans uitstroomt, is dubbel zo groot als de jongeren die instromen. De oplossing hiervoor is meer mensen aan het werk krijgen en mensen langer laten werken. De gemiddelde pensioenleeftijd in ons land is 61, wat lager dan in de EU. Vraag is of er in ons land zoveel meer zware beroepen zijn dan elders, wat ik persoonlijk betwijfel", aldus Van Avermaet, die voorts ook pleitte voor meer overheidsinvesteringen en inspanningen op het vlak van klimaatneutraliteit en digitalisering.

 Wat Vlaams-Brabant betreft, eiste de VOKA-voorzitter dat de volgende federale regering eindelijk werk maakt van rechtszekerheid voor de vluchten en vluchtroutes op Brussels Airport, de op een na grootste economische groeipool in ons land. "Als de luchthaven de kans krijgt om verder te groeien, zal het aantal van 20.000 directe en 40.000 indirecte jobs tegen 2040 verdubbelen. Ook bij VOKA zijn we de mening toegedaan dat dit op een duurzame manier moet gebeuren, wat technologisch met de steeds geluidsarmere vliegtuigen zeker mogelijk is", aldus Van Avermaet. Om bijkomende fileproblemen te voorkomen tijdens de volgens hem noodzakelijke nakende werken aan de Brusselse ring moeten de ondernemingen nu al de nodige maatregelen nemen met het oog op een modal shift van de werknemers.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie riepen Voka - Kamer van Koophandel en de provincie Vlaams-Brabant DNS Belgium, de in Leuven gevestigde beheerder van alle .be-, .vlaanderen- en .brussels-domeinnamen, uit tot Klimaatambassadeur 2018. De titel wordt toegekend wegens de vele inspanningen die DNS Belgium doet om tegen 2020 klimaatneutraal te worden. Hun klimaatprogramma bevat onder andere leasefietsen, cursussen ecodriving en meer telefoonconferencing. Voor het registratie- en beheerplatform van alle Belgische domeinnamen werd een klimaatneutrale oplossing uitgewerkt, waardoor lokale datacenters overbodig werden, met een langdurige CO2-reductie tot gevolg.

Meest gelezen