GIRAND / BSIP

Vrouwen met borstimplantaten moeten zelfonderzoek doen tegen zeldzame kanker

Dat borstimplantaten kunnen leiden tot de kanker met de naam anaplastisch grootcellig lymfoom (BIA-ALCL) werd tien jaar geleden voor het eerst wetenschappelijk aangetoond. De Hoge Gezondheidsraad komt nu met een advies dat zorgverstrekkers vraagt om patiënten goed te wijzen op de risico's van een borstimplantaat. Daarnaast krijgen patiënten de raad -zoals bij natuurlijke borsten- om zelf te contoleren, op knobbeltjes of onregelmatigheden.

Wat eerst en vooral duidelijk moet zijn: het anaplastisch grootcellig lymfoom komt erg weinig voor. Wereldwijd gaat het om zo'n 600 gerapporteerde gevallen op meer dan 10 miljoen borstprotheses. In ons land is sprake van 9 gevallen. Vermoedelijk is dat laatste cijfer wel een onderrapportering omdat de registratie in de praktijk nogal gebrekkig verloopt. De Hoge Gezondheidsraad heeft daarom een formulier opgesteld om het artsen makkelijker te maken nieuwe (vermoedelijke) gevallen te melden. In ieder geval is het preventief verwijderen van implantaten niet nodig. Er komen ook geen extra screenings.

Hoe ontstaat de kanker?

Over het ontstaan van de kanker is nog veel onduidelijkheid. Wat geweten is is dat de kanker ontstaat in het vocht rondom de borstprothese. Ook al ontstaat hij aan de borst, het gaat niet om een borstkanker maar om een vorm van lymfeklierkanker. Of er genetische factoren meespelen is niet duidelijk, en ook is niet geweten of de kanker het gevolg is van een chronische ontsteking. Wat wel opvalt is dat de meeste gevallen van BIA-ALCL voorkomen bij vrouwen die implantaten hebben met een ruwe en niet met een gladde buitenkant. Toch is er vandaag nog te weinig wetenschappelijk bewijs om dit te onderbouwen

"Controleer jezelf"

De Hoge Gezondheidsraad raadt gezondheidswerkers aan om patiënten goed te informeren voor ze een borstprothese krijgen. De patiënten krijgen de raad om informatie te verzamelen over de risico's om een goed geïnformeerde beslissing te nemen.

Wie implantaten heeft krijgt dan weer de raad om regelmatig zelf te controleren op zwellingen en knobbeltjes, en bij twijfel naar aan dokter te gaan. Het anaplastisch grootcellig lymfoom is in een vroeg stadium goed te genezen door een operatie. In ons land is er nog niemand gestorven aan de aandoening.

Het volledige advies van de Hoge Gezondheidsraad leest u hier:

Meest gelezen