Nog geen maand geleden stelde Bart De Wever (N-VA), samen met Open VLD en SP.A, zijn bestuursakkoord in Antwerpen voor.

Antwerpse organisaties bezorgd over plannen De Wever: "Dé vraag is: wie wordt dan wel burgemeester?"

Nu Bart De Wever zich ge-out heeft als de N-VA-kopman voor het Vlaams minister-presidentschap, heerst er toch enige bezorgdheid bij Antwerpse middenveldorganisaties. Dat schrijft De Standaard en blijkt ook uit een eigen rondvraag. "Hopelijk belanden we niet in lopende zaken."

Die nieuwe ambities van burgemeester Bart De Wever (N-VA), is dat nu goed of slecht nieuws in de ogen van het Antwerpse middenveld? Of je het nu aan ondernemersorganisatie Unizo Antwerpen, burgerbeweging stRaten-generaal of armoedekoepel STA-AN vraagt: ronkende verklaringen komen er niet. Maar enige bezorgdheid is wel de rode draad.

"Het is een logische stap", vindt Manu Claeys van stRaten-generaal. "Dat je het minister-presidentschap wilt opnemen met je sterkste man, ik begrijp dat." Bovendien zou het in zijn ogen beleidsmatig niet eens zo slecht kunnen zijn, een Antwerpse minister-president. "De aandacht voor Antwerpen zal niet verslappen, integendeel. En de zorg voor de grootstad zal, met alle respect, toch enigszins anders zijn dan wanneer er iemand uit West-Vlaanderen aan de hoofd van de Vlaamse regering staat."

Het is al een wankel evenwicht in deze coalitie. Ik hoop dat De Wever daar behoedzaam mee omspringt

Manu Claeys, stRaten-generaal

En toch sluimert er wat ongerustheid bij Claeys. "We gingen dit voorjaar sowieso in campagnemodus. Maar nu ben ik bang dat er, met een burgemeester die campagnetaal zal spreken en met Open VLD en SP.A als tegenstanders, lokaal onnodige spanning zal ontstaan."

Dat zou volgens Claeys nefast kunnen zijn voor de gemaakte beloftes van deze coalitie. "In het eerste jaar van een bestuursploeg worden die beloftes becijferd. Het is belangrijk dat het stadsbestuur die concreet maakt. Het is al een wankel evenwicht in deze coalitie. Ik hoop dat De Wever daar behoedzaam mee omspringt."

Christophe Ketels / COMPAGNIE GAGARINE

Lopende zaken

Net dat is ook de bezorgdheid van Wim Bollaert, coördinator bij STA-AN, de koepel van 6 Antwerpse armoedeverenigingen. "Wat is bijvoorbeeld de toekomst van de vermarkting van de zorg in Antwerpen, een dossier waarop de burgemeester zelf gewogen heeft? Wij kijken daar met argusogen naar, want dat was ook niet bijster duidelijk uit het bestuursakkoord. En wat met het armoedebeleid? Want ook daar heb ik weinig over gelezen in dat akkoord."

Bollaert vreest dat er van "de grote verbinding" niet veel in huis gaat komen. "Die communicatie met het middenveld moet beter. Daar gaan we dit stadsbestuur natuurlijk wel op afrekenen. Dus ik hoop dat we niet in lopende zaken belanden."

De uitdagingen in de stad zijn groot. Wij hebben geen nood aan een stadsbestuur in lopende zaken

Sofi Van Ussel, Unizo Antwerpen

"Lopende zaken", het is ook een term die Sofi Van Ussel, directeur van Unizo Antwerpen, in de mond neemt. "De uitdagingen in de stad zijn groot. Wij hebben geen nood aan een stadsbestuur in lopende zaken", klinkt het daar. "De stad heeft nood aan een sterke en geëngageerde burgemeester, net zoals Vlaanderen ook nood heeft aan een sterke minister-president. Maar voor de stad hebben we duidelijkheid nodig. Dat betekent dat we willen dat de zaken vooruitgaan."

"Wie dan wel?"

Moeten we daaruit opmaken dat De Wever al sneller de burgemeestersjerp moet doorgeven, zoals de oppositie suggereerde? Hijzelf reageerde daar vanochtend in elk geval geërgerd op. "Die eedaflegging als Vlaams minister-president is geen zekerheid hé. Het is nogal sterk dat uw politieke tegenstanders zeggen: 'Geef vandaag maar al ontslag'. Wie doet dat nu? Wie heeft dat eigenlijk ooit gedaan? Van wie heeft men dat ooit gevraagd? En dat middenveldorganisaties aan zo'n politiek spel meedoen, vind ik twijfelachtig. Dat is niet hun opdracht, denk ik."

"Volgens mij is het niet de hoofdvraag of hij al moet opstappen", reageert Manu Claeys nog. "Dé vraag is: wie wordt het dan wel? Voor een goede verstandhouding binnen zijn coalitie is het van belang dat De Wever nu open kaart speelt. SP.A en Open VLD hebben het recht dat nu al te weten. En de Antwerpenaren hebben daar recht op."

Herbeluister hier het interview met Bart De Wever in "De ochtend" op Radio 1:

Meest gelezen