Dan toch geen nieuwe Vlaamse handelsmissie naar Saudi-Arabië

Er komt volgende maand toch geen nieuwe handelsmissie naar Saudi-Arabië. Het overheidsagentschap Flanders Investment and Trade (FIT), dat de missie zou organiseren, trekt zich terug. Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) meegedeeld in de Commissie Buitenlands Beleid van het Vlaams Parlement.

Een nieuwe missie naar Saudi-Arabië was omstreden. Vorig jaar nog trok de N-VA alle registers open tegen de mensenrechtenschendingen in Saudi-Arabië, toen naar aanleiding van het Saudische zitje in de VN-commissie voor de vrouwenrechten. 

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) kondigde toen in het parlement aan geen economische missies meer te organiseren naar het land. Saudi-Arabië toont weinig of geen respect voor vrouwen- en mensenrechten, het land speelt een bedenkelijke rol in de oorlog in Jemen en onlangs was er nog de moord op journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul die door de Saudi's zou zijn besteld. 

Desondanks raakte vorige week bekend dat er toch een nieuwe handelsmissie zou komen. Zowel Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) als CEO Claire Tillekaerts van FIT hadden het toen over een "zuiver economische missie" waarbij ze geen politieke standpunten zouden innemen. "Onbegrijpelijk", vond Vlaams parlementslid Tine Soens van oppositiepartij SP.A.

Vandaag klinkt Bourgeois enigszins anders. "Zoals u weet, houdt deze Vlaams regering in haar buitenlands Beleid een strikt mensenrechtenbeleid aan. Ook al is het FIT een verzelfstandigd agentschap, dan nog ben ik de mening toegedaan dat dit FIT zijn activiteiten moet ontplooien in lijn met het regeringsbeleid." Naar eigen zeggen heeft Bourgeois het FIT gevraagd zijn mening te herzien.

Claire Tillekaerts gaf iets meer uitleg in "De wereld vandaag". Volgens haar is pas gisteren gebleken dat er ook contacten met Saudische staatsbedrijven zouden zijn tidens de hanelsmissie. "Het kan inderdaad niet dat een organisatie van de Vlaamse overheid - al dan niet zelfstandig - zou kunnen promoten dat er samenwerking is met het politieke regime", aldus Tillekaerts. Mochten er toch bedrijven naar Saudi-Arabië gaan, is dat volgens haar sowieso zonder ondersteuning van het FIT.

Meest gelezen