Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Ivan Ollevier beantwoordde uw vragen over de brexit: "Geen brexit is politieke zelfmoord. En ja, whisky wordt duurder"

Het Britse parlement heeft het brexitakkoord verworpen dat premier Theresa May met de Europese Unie heeft afgesloten. Hoe moet het nu verder? In een VRT NWS Live met Michaël Van Droogenbroeck beantwoordde buitenlandjournalist Ivan Ollevier uw vragen vanuit Londen.

Bestaat er een kans dat de brexit op de lange baan wordt geschoven of dat er zelfs geen brexit komt?

Videospeler inladen...

"Die kans bestaat altijd, maar politiek gezien lijkt me dat op dit moment onhaalbaar. Als de regering zou beslissen om de brexit op de lange baan te schuiven of die zelfs af te blazen, dan zou er hier een opstand van de bevolking uitbreken. De Britten houden heel erg vast aan hun democratische tradities. Het resultaat van het referendum naast zich neerleggen, zou totaal onaanvaardbaar zijn. Een politieke partij die zich daar toch aan zou wagen, pleegt politieke zelfmoord."

"Maar het helemaal uitsluiten, wil ik ook niet doen. De Britten hebben ons wel vaker verbaasd. Wat wel realistisch is, is dat de brexitdatum even wordt uitgesteld, maar dan heb ik het over enkele maanden, niet over jaren."

Zijn nieuwe onderhandelingen over het brexitakkoord realistisch?

Videospeler inladen...

"Dat is zeker realistisch. Premier May zal nu proberen om een brug te slaan met de oppositiepartij Labour, om daar steun te zoeken voor een nieuw compromis. Ze zal ook een brug proberen te slaan naar de rebellen in haar eigen Conservatieve Partij. Maar als ze een nieuw compromis met hen kan sluiten, moet ze nog altijd met dat compromis naar de Europese Unie en dat is een andere zaak. De Europese Unie heeft tot in den treure herhaald dat er over deze deal niet meer onderhandeld kan worden. We zijn zo ver gegaan als mogelijk is, klinkt het daar. Dus May zal heel hard haar best moeten doen om de Europese leiders te overtuigen."

Wat is het verschil tussen een brexit met akkoord en een harde brexit?

Videospeler inladen...

"In het brexitakkoord zijn allerlei afspraken opgenomen over handel, douanecontroles, vlot verkeer van goederen en personen, enzovoort. Om de uitstap uit de Unie vlot te laten verlopen. Bij een harde brexit gaan van de ene op de andere dag alle grenzen dicht. The Financial Times berekende wat de gevolgen daarvan zouden kunnen zijn voor bijvoorbeeld het vrachtverkeer. Als elke vrachtwagen die dan in Dover gecontroleerd moet worden, 45 seconden tegengehouden wordt, en dat zijn er zo'n 10.000 tot 12.000 per dag, dan zouden vrachtwagens 6 dagen moeten wachten voor ze naar het continent kunnen. Ja, dan komt de Britse economie volledig tot stilstand."

Wat zijn de gevolgen voor de Britten bij ons en Vlamingen in het VK bij een harde brexit?

Videospeler inladen...

"In het brexitakkoord waren daar ook afspraken over gemaakt. Bij een harde brexit vervallen ook die afspraken. Wat er dan zal gebeuren, niemand die het weet. Zullen Vlamingen dan illegaal in het VK verblijven? Ik kan me echt niet voorstellen dat ze dit zomaar gaan laten gebeuren. Ik denk dat ze op de valreep toch een oplossing zullen zoeken voor dergelijke menselijke situaties, om menselijke drama's te voorkomen."

Heb ik na een harde brexit nu een internationaal paspoort nodig voor het VK?

Videospeler inladen...

"Aangezien het Verenigd Koninkrijk niet tot de Schengenzone behoort, zijn er nu ook al identiteitscontroles aan de grens, maar een internationaal paspoort heb je niet nodig. Ook bij een harde brexit zal dat waarschijnlijk niet nodig zijn. Sowieso is er voorlopig geen probleem, zo lang de brexit nog niet in de praktijk is en misschien zelfs uitgesteld wordt. Maar ik zeg wel voorlopig."

Wordt whisky duurder?

"Als het Verenigd Koninkrijk effectief op 29 maart - brexitdag - uit de Unie stapt, of op een latere dag, zal alles inderdaad duurder worden. Eventueel na een overgangsperiode pas in 2021, maar strikt genomen wordt alles duurder."

Is een tweede referendum realistisch?

Videospeler inladen...

"Een maand geleden zou ik gezegd hebben: neen! Nu zeg ik ja. Het wordt realistischer. Premier May wijst het zelf af, maar de stemmen worden toch luider. Volgens mijn persoonlijke mening is dat ook de enige uitweg, om terug naar de bevolking te gaan en een tweede opinie te vragen. Maar op dit moment is het verzet ertegen nog altijd vrij groot, vooral in het leave-kamp. Zij zeggen: we hebben al eens duidelijk gemaakt wat we willen. Voorstanders van een tweede referendum zeggen dan weer dat er intussen veel is veranderd en het nu duidelijk is wat de gevolgen zouden zijn. Dus het kan er komen, maar dan zal het niet onder May zijn."

Wordt het Verenigd Koninkrijk eigenlijk nog wel bestuurd?

"Nauwelijks. Het gaat hier bijna over niets anders dan de brexit. Ook op straat. Bijna alle politieke energie en tijd gaat naar de brexit. Het is wel zo dat de "deelstaten" vrij uitgebreide bevoegdheden hebben en zij worden wel nog bestuurd. Maar de regering in het Verenigd Koninkrijk is eigenlijk totaal verlamd."

Herbekijk de volledige VRT NWS Live:

Videospeler inladen...

Meest gelezen