Vanobbergen (tweede van rechts) in het gezelschap van onder meer decaan Johan Ackaert (uiterst links)

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen krijgt eredoctoraat van UHasselt

De faculteit Rechten van UHasselt reikt ter ere van haar tienjarig bestaan een eredoctoraat uit aan Vlaams kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen. "Als kinderrechtencommissaris geeft hijeen stem aan hen die doorgaans moeten zwijgen. We verwelkomen hem heel graag in onze academische gemeenschap als 76e eredoctor van UHasselt", aldus rector van de faculteit Luc De Schepper.

Bruno Vanobbergen is al sinds juni 2009 kinderrechtencommissaris. Het Vlaams Kinderrechtencommissariaat bemiddelt, onderzoekt klachten en adviseert het beleid. "Het Kinderrechtencommissariaat moet waken over de belangen van rechten van kinderen en moet toezien op de toepassing van het Kinderrechtenverdrag in Vlaanderen. Ik ben verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en tegelijkertijd probeer ik met verschilende sectoren en mensen te spreken over hoe zij met kinderrechten aan de slag kunnen", zegt Vanobbergen daar zelf over.

De faculteit Rechten van UHasselt heeft besloten om zijn werk met een eredoctoraat te bekronen. "In zijn functie houdt hij de samenleving wakker. Hij stelt de belangen en rechten van het kind centraal en geeft het kind een duidelijke stem in het maatschappelijke debat. Want net als de Rechten van de mens, vormen ook kinderrechten mee ons gezamenlijk referentiekader", zegt de promotor van het eredoctoraat prof. dr. Charlotte Declerck.

Bruno houdt als Kinderrechtencommissaris onder samenleving wakker en geeft kinderen een duidelijke stem.

Prof. dr. Charlotte Declerck, promotor van het eredoctoraat

"Bruno doet dit allemaal met een onuitputtelijk enthousiasme en een grote betrokkenheid. Hij legt de vinger op de wonde en formuleert heldere, onderbouwde, genuanceerde en overtuigende standpunten, steeds vanuit het kinderrechtenperspectief", zegt decaan Johan Ackaert. 

Het Kinderrechtencommissariaat heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor de rechten van minderjarige vluchtelingen. "Bruno herinnert er ons als samenleving aan dat het Kinderrechtenverdrag een verdrag is voor álle kinderen", legt Declerck uit. "Ook voor kinderen zonder papieren en kinderen die reeds lang in ons land geworteld zijn, maar toch uitgewezen dreigen te worden. En voor de Belgische kinderen van IS-strijders, die vooral kinderen in gevaar zijn, en geen gevaarlijke kinderen."

We hebben de voorbije 10 jaar stappen vooruit gezet, maar er dreigen nog steeds kinderen uit de boot te vallen.

Bruno Vanobbergen

Bruno Vanobbergen wordt vanaf 1 maart algemeen directeur van het nieuwe Vlaamse Agentschap Opgroeien. Hij blikt tevreden terug op zijn twee mandaten als kinderrechtencommissaris, maar ziet nog uitdagingen.

"Ik vind dat we de voorbije 10 jaar serieuze stappen vooruit hebben gezet, maar ik maak me zorgen dat sommige groepen van kinderen uit de boot dreigen te vallen. Vluchtelingenkinderen bijvoorbeeld, maar ook kinderen met gedragsproblemen, die op grote struikelblokken botsen als je kijkt naar toegang tot onderwijs en tot jeugdhulp. Het zal belangrijk zijn om ook in de toekomst die boodschap uit te zenden dat het Kinderrechtenverdrag er voor alle kinderen is, en dus moeten we ervoor zorgen dat alle kinderen tot hun recht kunnen komen."

Meest gelezen