Jonas Hamers / ImageGlobe

Personen met handicap krijgen sociaal tarief gas en stroom retroactief toegekend

De Kamercommissie Bedrijfsleven heeft unaniem een wetsvoorstel van Nahima Lanjri (CD&V) goedgekeurd dat het sociaal tarief voor personen met een handicap toepast met terugwerkende kracht, vanaf de dag dat medisch wordt vastgesteld dat iemand erkend moet worden. De tekst moet wel nog door de plenaire Kamer worden goedgekeurd.

Personen met een handicap hebben sinds 2017 recht op een sociaal tarief voor gas en elektriciteit. 

Het sociaal tarief wordt nu pas toegepast vanaf de eerste dag van het trimester waarin het Directoraat-Generaal Personen met een Handicap beslist om een tegemoetkoming voor personen met een handicap toe te kennen. Soms laat de beslissing over een tegemoetkoming lang op zich wachten, waardoor ze soms maanden- of zelfs jarenlang te veel betalen voor hun gas- en elektriciteitsfactuur.

Het wetsvoorstel moet het tarief nu retroactief toekennen. "Als bijvoorbeeld blijkt dat iemand al vanaf januari 2018 een handicap heeft, maar de DGPH beslist pas in oktober 2018 dat die persoon ook recht heeft op een tegemoetkoming voor personen met een handicap, dan moet ook het sociaal tarief voor gas en elektriciteit toegekend worden vanaf januari en dus niet pas vanaf oktober. De uitkering als persoon met een handicap wordt immers ook al retroactief toegekend", zegt Lanjri.

De N-VA had het voorstel samen met Lanjri ingediend en is tevreden. "De regering mag dan in lopende zaken zijn, het parlement werkt verder én realiseert hiermee eindelijk een rechtvaardige toekenning van het sociaal tarief voor personen met een handicap. Een kleine stap, maar heel erg belangrijk voor zij die er beroep op moeten doen", zegt Bert Wollants (N-VA).

Het probleem werd al langer aangekaart door de federale ombudsman.

Meest gelezen