Videospeler inladen...

De Croo en Peeters vragen grondig onderzoek naar handel in humanitaire visa: “Is werken met tussenpersonen wel legaal?”

Ontslagnemende vicepremiers Alexander De Croo (Open VLD) en Kris Peeters (CD&V) vragen dat de vermoedelijke handel in humanitaire visa door Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam goed onderzocht wordt. De ministers zeggen verrast te zijn door de onthullingen die gisteren in "Pano" te zien waren. Beide ministers stellen zich vragen bij de handelswijze van ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). “Ik weet niet of werken met tussenpersonen voor humanitaire visa legaal is", vraagt De Croo zich af.

Binnen de ontslagnemende regering wordt ontzet gereageerd op het nieuws van gisteren, dat Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam mogelijk grof geld gevraagd heeft aan Assyriërs om hen in België een humanitair visum te bezorgen.

Vicepremier Alexander De Croo vindt dat deze praktijken goed onderzocht moeten worden - waar het gerecht ook mee bezig is. "Wat mij vooral verontrust, is dat men blijkbaar in het verleden (onder staatssecretaris Theo Francken, red.) werkte met tussenpersonen, die lijsten maakten met mensen." De Croo heeft daarbij ernstige bedenkingen omdat die tussenpersonen "geen beëdigde ambtenaren zijn en geen enkele functie binnen de overheid hebben (...) Het is gebleken dat dit gevaarlijk is". 

"Een overheid mag niet zomaar een beroep doen op mensen die geen verantwoordelijkheid hebben en blijkbaar zwaar misbruik gemaakt hebben van het vertrouwen dat sommigen in hen stelden", stelt De Croo. De vicepremier vraagt zich dan ook af of "zoiets legaal is". De Croo dringt aan op een grondig onderzoek waarbij "elke steen omgedraaid moet worden".

Bekijk hier de reactie van ontslagnemend vicepremier De Croo: 

Videospeler inladen...

Volledig autonoom

Ook CD&V-vicepremier Kris Peeters reageert ontzet op de onthullingen. "Dit is als een bom aangekomen", zegt Peeters in een reactie aan VRT NWS. Ook hij spaart zijn kritiek voor Theo Francken niet.  Peeters merkt op dat Francken autonoom besliste over de toekenning van humanitaire visa en ook erg op die bevoegdheid stond. "Daar is nooit in de regering over gesproken omdat hij echt op zijn strepen stond."

Peeters gaat ervan uit dat het parket de zaak ernstig onderzoekt "en alles blootlegt wat blootgelegd moet worden". "Ik hoop dat dit zo snel mogelijk gebeurt, want dit is onaanvaardbaar."

Of het werken met tussenpersonen al dan niet legaal is, laat Peeters in het midden, maar net als De Croo heeft hij vragen bij de werkwijze van Francken. "Dit volledig toevertrouwen aan een minister of staatssecretaris zonder transparantie, geeft aanleiding tot malafide praktijken en daar moet paal en perk aan gesteld worden, zodat dit in de toekomst niet meer kan."

Beluister hier de reactie van ontslagnemend vicepremier Kris Peeters: 

"Nooit opmerkingen gekregen"

Ex-staatssecretaris Francken verdedigt via Twitter zijn gevoerde beleid,  met zogenoemde humanitaire corridors. Hij herinnert eraan dat hij hierover nooit opmerkingen heeft gekregen. 

Om de humanitaire visa toe te kennen, werkte Francken samen met de Sint-Egidiusgemeenschap.  Die verzorgt een zogenoemde humanitaire corridor waarmee kwetsbare vluchtelingen uit Syrië veilig en legaal naar België  worden gebracht. In een persbericht maakt de gemeenschap duidelijk dat dit niets te maken heeft met de corrupte praktijken die in "Pano" te zien waren.

Francken reageerde gisteren ontdaan en gechoqueerd op de reportage. "Mocht dit waar zijn, is dit ongelooflijk", zei hij. De oud-staatssecretaris zegt dat de bevoegde medewerkers op zijn kabinet altijd hun job correct hebben gedaan."

De Block is "geschokt"

Open VLD-minister Maggie De Block, die Francken na het ontslag van de N-VA uit de regering opvolgde op Asiel en Migratie, reageert "geschokt" op de reportage. Ze rekent erop dat het gerecht de zaak uitspit en schuldigen gestraft worden. Aan de Dienst Vreemdelingenzaken vraagt ze ook een onderzoek. "Ik wil volledige klaarheid. Ik wil weten hoeveel van dergelijke visa zijn gevraagd en toegekend, door wie en op welke wijze."

De poort via schimmige tussenpersonen is meteen bij mijn aantreden gesloten

Minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block

Daarnaast zal hervestiging enkel nog mogelijk zijn via betrouwbare  organisaties, zo zegt ze. Dat is in principe het VN-vluchtelingenagentschap (UNHCR). “Mensen van de UNHCR screenen de vluchtelingen ter plaatse of ze in aanmerking komen voor een humanitair visum en selecteert ze op basis van objectieve criteria in een internationale kader. Ook ngo’s kunnen voorstellen doen, maar we moeten wel eerst zeker zijn dat hun proces correct en transparant is en dat er een goede screening van de lijsten gebeurt.”

Individuele aanvragen kunnen nog steeds worden ingediend door betrokkenen zelf, maar kunnen enkel in hoogst uitzonderlijke situaties worden toegekend. “De poort via schimmige tussenpersonen is meteen bij mijn aantreden gesloten. “

Aantal humanitaire visa

Minister De Croo merkt op dat partijgenote De Block op dit moment en in de vorige legislatuur niet met tussenpersonen heeft gewerkt. Voor cijfers over hoeveel humanitaire visa De Block verleent en in de vorige legislatuur verleend heeft, verwijst ze zelf naar dit artikel op vrtnws.be. Uit die cijfers blijkt dat het aantal uitgereikte humanitaire visa onder Francken fel gestegen is.

Meest gelezen