Een lange penis beschermt hermietkreeften tegen diefstal tijdens seks

Sommige mannelijke hermietkreeften hebben een belachelijk lange penis die niet in verhouding is tot hun lichaam. Een Amerikaanse bioloog heeft ontdekt dat het flink ontwikkelde lichaamsdeel hen tijdens het paren een onvermoed voordeel oplevert: het beschermt hen tegen diefstal van hun huisje. 

De meeste soorten hermietkreeften beschermen zichzelf tegen roofdieren door in een leeg slakkenhuisje te kruipen dat ze levenslang met zich meezeulen.  Sommige soorten hermietkreeften hebben de gewoonte hun huisje comfortabeler te maken, door hard materiaal aan de binnenkant weg te schrapen. Maar huisjes die er goed uitzien, springen in het oog. Andere hermietkreeften durven van een onbewaakt moment van de eigenaar wel eens gebruik te maken om met hun huisje aan de haal te gaan.   

Verband met levenswijze

De Amerikaanse bioloog Mark Laidre heeft zich verdiept in het boeiende leven van hermietkreeften. Het was hem opgevallen dat sommige hermietkreeften langere penissen hebben dan andere. Als gedragsbioloog vermoedde hij dat die lichaamseigenschap te maken had met hun levenswijze. Om dat vermoeden te testen, bestudeerde hij de penissen en het gedrag van verschillende soorten hermietkreeften. 

Lees voort onder de foto.  

Penis van een mannelijke hermietkreeft, aangegeven met een rode pijl.
Mark E. Laidre/The Royal Society publishing

Hij stelde vast dat soorten die hun huisje bewerken de langste penis hebben. Een penis die wel 60 procent zo groot is als hun totale lichaamslengte. Hij ontdekte ook dat die lange penis hen toelaat om met vrouwtjes te paren zonder dat ze uit hun huisje moeten komen. Zo kunnen ze vermijden dat andere hermietkreeften met hun huisje gaan lopen, als ze seks hebben.   

Rol in evolutie

Van de soorten hermietkreeften die Laidre bestudeerd heeft, hadden de soorten die zonder huisje leven de kortste penis, en de soorten die hun huisje bewerken dus de langste. Laidre besluit hieruit dat de evolutie van geslachtsdelen mee beïnvloed wordt door het al dan niet hebben van privé-eigendom en de waarde daarvan. De bouw van de geslachtsdelen helpt dieren bij het beschermen van hun bezit dat ze nodig hebben om te overleven.  

Meest gelezen