Jeugdkampen moeten uitwijken door Afrikaanse varkenspest

Jeugdbewegingen die hun zomerkamp in het zuiden van de provincie Luxemburg willen houden, moeten op zoek naar een andere locatie. Door de snelle verspreiding van de Afrikaanse varkenspest, heeft het provinciebestuur beslist dat in bepaalde zones zomerkampen verboden zijn. In het besmette gebied waar de maatregel geldt, werden vorig jaar 75 zomerkampen georganiseerd.

Half september brak in de provincie Luxemburg de Afrikaanse varkenspest uit. Die virale ziekte is erg besmettelijk en dodelijk voor varkens en everzwijnen. Om te voorkomen dat de ziekte zich verder uitbreidt, zijn er verschillende maatregelen genomen. Zo werd onder meer het besmette gebied afgezet.

Dit heeft heel wat gevolgen, onder meer voor de verschillende jeugdbewegingen die er hun zomerkamp wilden houden. Zij zullen op zoek moeten gaan naar een andere locatie, na het verbod dat provinciegouverneur Olivier Schmitz vandaag heeft aangekondigd. De maatregel blijft tot minstens 16 september 2019 van kracht.

De maatregel die werd voorgesteld in aanwezigheid van de Waalse minister van Natuur en Bos, René Collin, verdeelt het gebied in drie belangrijke zones: het kerngebied, waar de Afrikaanse varkenspest is aangetroffen, de bufferzone en de versterkte observatiezone

Verbod, maar uitzonderingen zijn mogelijk

In het kerngebied is elke vorm van zomerkamp verboden. In de bufferzone en versterkte observatiezone worden zomerkampen in principe ook niet toegelaten, maar zijn uitzonderingen mogelijk. Voor 28 februari kan een verzoek tot opheffing ingediend worden bij de provinciegouverneur. Na overleg tussen verschillende diensten wordt binnen de 30 dagen een beslissing genomen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de kenmerken van het kamp, zoals binnen/buiten, leeftijd deelnemers, etc.

Volgens provinciegouverneur Schmitz was het verbod noodzakelijk: "We moesten bestuurlijke maatregelen treffen bovenop de veiligheidsregels die we hebben ingevoerd in september toen we het virus ontdekt hebben. In het belang van iedereen was een beslissing op provinciaal niveau de juiste oplossing."

Op zoek naar een nieuwe kampplaats

In het besmette gebied waar de maatregel voor geldt, werden vorig jaar 75 zomerkampen georganiseerd. De groepen die er dit jaar hun kamp wilden houden, moeten nu op zoek naar een andere locatie.

Onder meer de Waalse campingorganisatie Atouts-Camps zal de Belgische jeugdbewegingen helpen een nieuwe locatie te vinden. "Het doel is om elke jeugdbeweging te helpen een nieuwe plek te vinden", verzekert minister René Collin.

Ook Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz en De Ambrassade, die het Vlaamse jeugdwerk ondersteunt, zullen de jeugdbewegingen helpen in hun zoektocht naar een nieuwe kampplaats. "Er ligt een plan van aanpak klaar. Vlaanderen rekent hiervoor op een goede samenwerking met Wallonië en de Taskforce, die is samengesteld door minister Collin en gouverneur Schmitz", benadrukt minister Gatz.

Meest gelezen