Kucam dan toch aan de deur gezet bij huisvestingsmaatschappij, minister Homans vraagt onderzoek

Melikan Kucam (N-VA), het in opspraak gekomen gemeenteraadslid in Mechelen, wordt dan toch aan de deur gezet als voorzitter van de socialehuisvestingsmaatschappij KLEMO. Gisteren zei directeur Tom Bridts nog dat Kucam voorlopig kon aanblijven. Maar de raad van bestuur heeft nu unaniem beslist dat Kucam toch moet vertrekken."Door de ernst van de vermeende feiten en de negatieve afstraling ervan op de vennootschap is de positie van de heer Kucam als voorzitter onhoudbaar geworden", klinkt het. Intussen wil minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) laten onderzoeken of Kucam mensen voortrok bij sociale huisvesting.

"In het belang van de werking en de goede naam van de vennootschap heeft de raad van bestuur unaniem beslist om het mandaat van de heer Melikan Kucam als voorzitter van de raad van bestuur vervroegd en met onmiddellijke ingang in te trekken", zo schrijft KLEMO in een mededeling. Open VLD-gemeenteraadslid Fabienne Blavier is meteen aangesteld als nieuwe voorzitter.

Gisteren liet KLEMO-directeur Tom Bridts nog een heel ander geluid horen. Volgens hem kon Kucam, die werd opgepakt, in afwachting van verder onderzoek aanblijven. Voorlopig zag de directie geen link tussen het onderzoek en Kucams functie bij KLEMO. De maatschappij kon tegelijk "niet uitsluiten" dat Kucam mensen die hij een humanitair visum zou hebben verkocht, ook voortrok bij sociale huisvesting. 

Ondertussen heeft Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) gevraagd om te onderzoeken of er fouten werden gemaakt bij de socialehuisvestingsmaatschappij. Werden er bijvoorbeeld sociale woningen versneld toegewezen? De Afdeling Toezicht van het agentschap Wonen krijgt nu de opdracht om dat te onderzoeken. 

Onregelmatigheden bij de socialehuisvestingsmaatschappij?

Een eventuele link tussen het huidige onderzoek en Kucams werk bij de socialehuisvestingsmaatschappij blijft onduidelijk. “Mensen die hier als erkend vluchteling zijn, kunnen natuurlijk een sociale woning kopen, als ze daarvoor in aanmerking komen", zegt directeur Bridts. Daarvoor gelden specifieke voorwaarden. “Onder andere een minimuminkomen hebben, en geen eigendom hebben in België en het buitenland. We controleren dan ook niet of zij naar hier komen met een humanitair visum.” 

Kucam zou “regelmatig” zelf mensen voorgesteld hebben bij de socialehuisvestingsmaatschappij. “Meneer Kucam heeft wel eens mensen naar ons doorverwezen”, zegt Bridts. “Maar zij volgden dan ook de procedure die voor alle andere kandidaat-kopers geldt.”

Er is dus geen reden om aan te nemen dat Kucam hiervoor ook geld zou hebben gevraagd, zegt de directeur. Anderzijds kan de huisvestingsmaatschappij “niet uitsluiten” dat Kucam mensen die hij illegaal aan een visum hielp, ook heeft bevoordeeld bij KLEMO. “Maar er is geen enkele reden om aan te nemen dat er onregelmatigheden zouden zijn", aldus Bridts.

KLEMO

Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken, kortweg KLEMO, bouwt en verkoopt als socialehuisvestingsmaatschappij woningen voor Mechelaars die daarvoor in aanmerking komen. Gisteren kwam de ex-voorzitter van de raad van bestuur bij KLEMO, Melikan Kucam, in opspraak omdat hij illegaal humanitaire visa zou hebben verkocht aan Syrische en Irakese christenen, voor grote sommen geld tot 10.000 euro. 

Meest gelezen