Provincie Vlaams-Brabant verhoogt vergoeding raadsvoorzitter ondanks protest oppositie

De provincieraad van Vlaams-Brabant heeft de verhoging van de vergoeding van de raadsvoorzitter goedgekeurd. Voorzitter Linda Van den Eede zal 2,5 keer meer krijgen dan haar voorganger. "Niet mijn schuld," zegt ze. "De vorige deputatie had deze maatregel al goedgekeurd."

De forfaitaire jaarvergoeding voor de voorzitter van de raad bedraagt nu 10.712,76 euro. Dat is het maximale bedrag dat het decreet op de provincies toelaat. Kritiek kwam er vooral van de SP.A, bij monde van nieuwbakken raadslid Louis Tobback. "Deze verhoging stemt niet overeen met  de besparingsdrang van deze meerderheid, die tijdens de installatievergadering al de derde ondervoorzitter schrapte en het aantal raadscommissieleden halveerde van 8 naar 4", zei Tobback.

Weerwerk

Linda Van den Eede (N-VA), de nieuwe voorzitter van de provincieraad, verdedigt de forse verhoging. Ze wees erop dat deze vergoeding ook al in andere Vlaamse provincies wordt uitgekeerd. "Bovendien is deze beslissing al op het einde van de vorige legislatuur, en dus nog voor de verkiezingen van 14 oktober, goedgekeurd door de deputatie en het bureau van de provincieraad. Dit was in zeer onverdachte tijden voor mij en mijn partij. Hebben de partijen SP.A en Groen, die toen in de meerderheid zaten, misschien niet goed opgelet toen?"Van den Eede blijft naar eigen zeggen wel openstaan voor discussie.

Meest gelezen