Videospeler inladen...

Heel wat scholieren mogen spijbelen voor klimaat, "maar we verwachten wel een selfie"

Het lijkt erop dat morgen meer leerlingen dan vorige week naar Brussel zullen trekken om mee te betogen voor een beter klimaatbeleid. Veel scholen en ook het onderwijsnetwerk Katholiek Onderwijs Vlaanderen hechten veel belang aan klimaat en milieu. Toch is spijbelen uiteraard "not done".  Heel wat schooldirecties zoeken creatieve oplossingen om die twee dingen te verzoenen. Ondertussen is een delegatie van jongeren ontvangen door de Vlaamse regering.

“Spijbelen is altijd problematisch”, zegt Pieter-Jan Crombez van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Een ongewettigde afwezigheid is altijd fout, ook als die dient om te gaan betogen voor het klimaat. Toch staat vanuit onze leerplannen en ons pedagogisch project klimaat hoog op de agenda. Dat leerlingen daarrond actie willen ondernemen, vinden wij op zich goed. Natuurlijk kan spijbelen niet en raden wij onze scholen aan om samen met de leerlingen op zoek te gaan naar andere manieren om die problematiek aan te kaarten. Ze kunnen de verantwoordelijkheid daarvoor bij de leerlingen en de leerlingenraad leggen.” 

Er moet iets tegenover staan

De directie van het Sint-Michielscollege Brasschaat heeft dit weekend al goed over de aanpak van de spijbelaars nagedacht. “We kunnen het initiatief wel naar waarde schatten”, zegt algemeen directeur Petra Vertenten. “We verwachten dat er leerlingen willen gaan, maar daar moet iets tegenover staan. We willen dat de leerlingen die meedoen, twee selfies nemen op de protestactie, als bewijs. Eentje bij aankomst en één om 16 uur met een klok in beeld. Ze moeten een verslag maken als taak. De leerlingen moeten ook een toelating van de ouders hebben.  Als al die voorwaarden voldaan zijn, zijn de leerlingen niet onwettig afwezig, maar hebben ze het akkoord van de directie.“

“We kijken ook hoe de leerlingen die spijbelen voor het klimaat, zich inzetten tijdens de klimaatwerkgroep "ecopower" op school", gaat Vertenten verder. "We hechten veel belang aan groen en klimaat op onze school. Leerlingen die engagement tonen voor het klimaat vinden wij goed, maar wij vragen er ook engagement op school voor terug.”

De school stelt ook voor om met logistiek directeur van  het college,  Jef Van den Bogaert, mee te fietsen naar de klimaatmars op zondag 27 januari in plaats van op donderdag te spijbelen. “Veel leerlingen die aangaven te willen meegaan, kiezen nu toch voor de fietstocht naar de klimaatmars”, besluit Vertenten (zie video hieronder).

Videospeler inladen...

De leerlingen zullen ook niet onwettig afwezig zijn in het Atheneum in Gentbrugge. Omdat heel wat leerlingen van het graag willen meedoen aan de actie in Brussel, heeft de directie voor een oplossing gezorgd. “We maken er een educatieve uitstap van”, zegt directeur Sofie Vercoutere van het Atheneum.

“Uiteraard kunnen we spijbelen niet toejuichen, stimuleren of toelaten. Daarom hebben we besloten om eenmalig een uitstap naar Brussel te organiseren onder begeleiding van een aantal collega’s, weliswaar onder strikte voorwaarden. De leerlingen moeten de goedkeuring hebben van hun ouders. De leerlingen moeten van het begin tot het einde mee met de leerkrachten en de leerlingen moeten ook de klimaatgroep die nu al op school bestaat verder mee helpen uitbouwen

De leerlingen zijn niet inhoudelijk voorbereid op zo'n actie

Danny Van de Velde, directeur Onze-Lieve-Vrouwecollege Assebroek

In het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Assebroek, Brugge, zijn ze minder meegaand. “Wij vinden maatschappelijke betrokkenheid in onze school belangrijk”, zegt directeur Danny Van de Velde. “Maar ik zal in onze school toch geen toelating geven voor die actie morgen, omdat wij een alternatief hebben. In het begin van het schooljaar hebben wij onze leerlingen van de derde graad gevraagd of ze willen deelnemen aan het “krasparlement”. Dat is een initiatief waarbij men schooloverstijgend werkt rond  maatschappelijke thema’s. De leerlingen kunnen daar voorbereiden wat ze in mei aan parlementsleden willen vertellen en welke zaken ze belangrijk vinden. Daar kunnen ze dan inhoudelijk voorbereid voor iets opkomen en niet onvoorbereid zomaar de straat op trekken.”

De directie van het Onze-Lieve-Vrouwecollege  past voor klimaatspijbelaars dezelfde regels toe als voor een gewone onwettige afwezigheid. Er volgt dan ook een sanctie zoals bijvoorbeeld een strafstudie. 

Ministers praten met jongeren over klimaat

Ondertussen is een delegatie van jongeren ontvangen door viceminister-president Liesbeth Homans en minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. Na afloop spraken ze van een vruchtbaar gesprek dat zeker opvolging krijgt. 

"Maar morgen gaan we nog altijd op klimaatmars in Brussel", zei Anuna De Wever, initiatiefneemster van Youth for Climate. (zie video hieronder)

Videospeler inladen...

Meest gelezen