Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

VN-Veiligheidsraad zet licht op groen voor waarnemers voor het bestand in Jemen

De VN-Veiligheidsraad heeft vanavond unaniem een resolutie goedgekeurd waardoor 75 waarnemers 6 maanden lang mogen toezien op het wankele bestand in Jemen. Dat moet vooral de bevoorrading van voedsel en andere hulpgoederen voor de hongerende bevolking toelaten.

De stemming was unaniem, want iedereen in de Veiligheidsraad wou het momentum dat in december ontstaan was na de vredesconferentie in Zweden, in gang houden. Toen is afgesproken om duizenden gevangenen uit te wisselen en een staakt-het-vuren in acht te nemen. Ook zouden de strijdende partijen zich moeten terugtrekken uit de haven Al Hudayda aan de Rode Zee.

Nu was er al een kleine groep van 20 VN-waarnemers in Jemen aanwezig, maar met een beperkt mandaat en slechts voor een periode van 30 dagen. Nu wordt dat uitgebreid tot 75 waarnemers die minstens zes maanden in Jemen actief mogen zin. De operatie wordt geleid door de Nederlandse majoor-generaal Patrick Cammaert.

De ontplooiing van de waarnemersmissie is erg dringend, want de humanitaire situatie in Jemen wordt met de dag slechter. Zowat 80 procent van de bevolking is op een of andere manier afhankelijk van buitenlandse hulp, maar die dringt door de oorlog slechts erg moeizaam door in het binnenland. Dagelijks sterven er kinderen door honger en er woedt cholera in het land. (Lees verder onder de foto).

Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

Haven van Hudaydah is de sleutel

Het komt er vooral op aan om de situatie in de haven al-Hudaydah aan de Rode Zee te stabiliseren. Die is in handen van de sjiitische Houthi-militie, maar wordt belaagd door soennitische milities die door Saudi-Arabië worden gesteund.

Via Hudaydah komt meer dan 70 procent van alle voedsel en humanitaire hulp het land binnen. De strijdende partijen zouden zich nu moeten terugtrekken uit de omgeving en zo de toevoer van hulp mogelijk moeten maken. Tegelijk moet de haven, net als de nabijgelegen havens van Ras Issa en Salif, ontmijnd worden.

Het bestand is wankel, maar voorlopig blijven hevige gevechten uit. Alle strijdende partijen in Jemen zitten min of meer op hun tandvlees en een luwte in de strijd is dan meegenomen. Ook zijn de verschillende groepen er van overtuigd geraakt dat een militaire overwinning onmogelijk lijkt en er hoe dan ook een soort compromis moet komen.

Meest gelezen