Dienst Vreemdelingenzaken: "Niet elke aanvrager van humanitair visum grondig gecheckt"

Bij de aanvraag van een humanitair visum wordt grondig bekeken wie de persoon in kwestie is. Maar dat gebeurde niet met de mensen op de lijsten die van het kabinet Francken kwamen. De ambtenaren op Dienst Vreemdelingenzaken moesten die namen enkel nakijken op veiligheid. Dat bevestigt de woordvoerder.

Voor een humanitair visum toegekend wordt, onderzoekt Dienst Vreemdelingenzaken het profiel van de aanvrager. Dat gebeurt voor de mensen in de hervestigingsprogramma's door de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR én voor de mensen die naar hier komen via reddingsoperaties.

Caritas en Sant'Egidio hebben in 2018 toestemming gekregen om 150 Syriërs via reddingsoperaties naar België te brengen. Al deze mensen zijn op voorhand grondig gecheckt. Alleen als het vaststond dat ze recht hadden op asiel, kregen ze ook daadwerkelijk een humanitair visum. Daarmee vliegen ze over en eenmaal op Belgisch grondgebied, dienen ze een officiële aanvraag tot bescherming in. Dat is in de praktijk dan enkel nog een formaliteit, ze komen in een versnelde procedure terecht.

Andere procedure voor lijsten kabinet Francken

Dat is niet de procedure die gevolgd werd voor de lijsten die rechtstreeks van het kabinet Francken kwamen, zegt de woordvoerder van Dienst Vreemdelingenzaken Geert Devulder. Voor de personen op lijsten zoals die van Melikan Kucam werd enkel nagegaan of ze geregistreerde criminele feiten gepleegd hadden of in verband gebracht konden worden met terroristische activiteiten. Een veiligheidscheck dus.

Van de personen op de lijsten die door het kabinet Francken aangeleverd werden is dus niet geweten of ze recht hebben op asiel. Dienst Vreemdelingenzaken weet vandaag niet wie van hen asiel vroeg. Daarvoor moeten persoonlijke dossiers vergeleken worden. Dat is (nog) niet gebeurd. 

De mensen die via de lijsten van het kabinet Francken binnenkwamen hebben allemaal een humanitair visum lang verblijf gekregen. Maar dat is zo voor iedereen het geval die via reddingsoperaties naar hier kwam sinds maart 2017. Dat is an sich niet opmerkelijk.

Wel bestaat de kans dat er tussen de mensen op die lijst, profielen waren die geen asiel vroegen omdat ze misschien geen kans maken op bescherming. Niemand weet met zekerheid of de mensen op de lijsten die van het kabinet Francken kwamen ook echt uit oorlogsgebied of een vluchtelingenkamp kwamen, noch of ze een kwetsbaar profiel hebben.

Als ze niet ten laste zijn van de staat (uitkering) en ze een eigen huisvesting hebben hier in België, is het verlengen van zo'n humanitair visum na één jaar een formaliteit volgens Dienst Vreemdelingenzaken.

Meest gelezen