Belga

Veel meer dan 3.000 migranten­kinderen in Amerika van hun ouders gescheiden?

Een nieuw officieel rapport schrijft dat de VS wellicht al in 2017 veel migranten van hun kinderen heeft gescheiden. Dat is vroeger dan werd aangenomen. Over hoeveel kinderen het precies gaat weet niemand.

Tot nu werd ervan uitgegaan dat bijna 3.000 kinderen aan de Zuidgrens van de Verenigde Staten met opzet van hun ouders gescheiden waren. Dat lokte vorig jaar veel internationale verontwaardiging uit. Nu blijkt dus dat het mogelijk om veel meer kinderen gaat dan eerst was aangenomen. 

De directeur-generaal van het Amerikaanse agentschap Welzijn en Gezondheid publiceert een nieuw rapport dat verschillende Amerikaanse media konden inkijken. Het gaat ondermeer om de New York Times. 

In het rapport staat dat de praktijk al begon voor de Amerikaanse regering er gewag van maakte. Al in 2017 meldden opvangcentra namelijk een sterke verhoging van het aantal allenstaande kinderen. Hoeveel precies blijkt de Amerikaanse overheid ook nu nog niet te weten.

De geschiedenis zal over ons oordelen, we kunnen nu de goede keuze maken

NGO Human Rights Watch

Trump-administratie startte al vroeg met haar beleid

Het scheiden van ouders zou dus al in de zomer van 2017 zijn begonnen. Pas midden 2018 ontstond ophef, omdat de VS toen bekendmaakte dat zo'n 2.600 kinderen van hun ouders waren gescheiden, als gevolg van het "nultolerantiebeleid" van de regering-Trump. 

De president wilde de illegale migratie vanuit Zuid- en Midden-Amerika op die manier aanpakken. De kinderen kwamen terecht in aparte opvanghuizen, weg van hun ouders dus. Na de golf van kritiek moest president Trump zijn beleid weer intrekken. Op bevel van een rechter werd werk gemaakt van hereniging. Maar ook dat verloopt moeizaam. Nog altijd zitten duizenden kinderen dus alleen in opvangtehuizen.

De NGO Human Rights Watch had het in oktober vorig jaar nog over 13.000 alleenstaande kinderen in Amerikaanse centra. Dat gaat niet alleen over kinderen die bewust van hun ouders zijn weggehaald, maar ook om dolende kinderen. De organisatie riep de VS en toen op om dringend iets te doen.

� 2018 by ZUMA Wire

Meest gelezen