Binnen 30 dagen na ontslag verplicht naar de VDAB: deel van arbeidsdeal komt er tóch nog

De vier partijen die vroeger samen in de regering zaten, hebben dan tóch nog een akkoord bereikt over enkele maatregelen uit de arbeidsdeal. Via wetsvoorstellen in commissies zullen er nog een tiental maatregelen worden goedgekeurd. 

Tegen alle verwachtingen in hebben de vier partijen die vroeger samen in de regering zaten, toch nog een akkoord bereikt over de arbeidsdeal. Die deal bevat 28 maatregelen om mensen sneller, makkelijker en langer aan het werk te zetten, liefst in knelpuntberoepen. Doordat de regering is gevallen, leken die maatregelen er niet meer te komen. Maar nu hebben de vier partijen - inclusief N-VA - toch nog een akkoord over een paar maatregelen. Via wetsvoorstellen in de commissies Financiën en Sociale Zaken zullen een tiental maatregelen worden goedgekeurd. 

Wat is er precies beslist?

We zetten enkele voorstellen op een rij: 

  • Wie wordt ontslagen, moet binnen de maand naar de "gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst". In Vlaanderen is dat de VDAB. Als een werknemer tijdens de opzegtermijn niet meer moet werken, gaat die maand al in tijdens de opzegtermijn. 
  • Om werknemers aan te moedigen om jongeren aan te nemen, werd eerder beslist om het brutoloon van jongeren te verlagen. Er wordt nu gezorgd dat jongeren (18 en 19-jarigen) geen inkomensverlies zullen lijden, door hen een toeslag te geven. 
  • Wie ontslagen wordt door medische overmacht, zal in sommige gevallen recht hebben op een outplacementbegeleiding, betaald door de werkgever. Daardoor moeten zij makkelijker nieuw werk vinden. 

Degressiviteit blijft vraagteken

Opvallend, de belangrijkste maatregel van de arbeidsdeal zit hier niet bij: de hervorming van de werkloosheidsuitkeringen. Die moet sneller dalen in de tijd en dus "degressiever" worden. Maar over die "degressiviteit van de werkloosheidsuitkering" is er nog geen akkoord. "We hebben ingezien dat dat nog wat tijd vergt", zegt Kamerlid Jan Spooren van N-VA.

Voor N-VA is de degressiviteit nochtans een speerpunt. Eerder wilde N-VA de andere voorstellen niet goedkeuren als er geen beslissing was over de degressiviteit. Maar nu koppelt N-VA de degressiviteit dus los van de rest van de arbeidsdeal. "We willen niet dat al de rest voorlopig wordt geblokkeerd", aldus Spooren in "De wereld vandaag". "De andere maatregelen willen we daarvoor niet tegenhouden." Spooren gelooft wel nog altijd dat de degressiviteit er komt. N-VA diende zelf een wetsvoorstel in, maar wacht ook nog op teksten van vicepremier Kris Peeters (CD&V). 

Meest gelezen