Brug in Humbeek wellicht maanden buiten gebruik: Unizo vraagt maatregelen

Het zal waarschijnlijk nog vier maanden duren vooraleer de brug in Humbeek bij Grimbergen weer gebruikt kan worden. Dat heeft grote economische gevolgen, onder andere voor de scheepvaart. Unizo vraagt daarom maatregelen.

Donderdagmorgen is een vrachtschip tegen de brug over het kanaal in Humbeek gevaren. De schade is groot en de herstellingswerken zullen maanden duren. Dat heeft onmiddellijk gevolgen voor de scheepvaart van en naar de Haven van Brussel en ook voor het vervoer om en rond de handelszaken en bedrijfsterreinen langs het kanaal.

Unizo vraagt daarom maatregelen. "Ten eerste moet de doorvaart vrijgemaakt worden zodat bedrijven die langs het kanaal gevestigd zijn zo snel mogelijk opnieuw beleverd kunnen worden", zegt Nancy Van Espen van Unizo. "Ten tweede, voor wat het vracht- en personenvervoer betreft, moet er een duidelijk plan zijn rond de circulatie en een duidelijke bewegwijzering over de gemeentegrenzen heen."  

Omleiding

De gemeente Grimbergen stippelde intussen omleidingsroutes uit om de hinder voor de omwonenden, firma’s en handelaars te beperken en de bereikbaarheid van de handelaars zoveel mogelijk te waarborgen.

Voor zwaar verkeer geldt een omleiding via de E19, de Ring en de A12. Er kan niet lokaal omgereden worden. In ongeveer alle omliggende gemeenten zijn er wegenwerken aan de gang en zijn er bijgevolg geen omleidingsmogelijkheden. Zwaar verkeer dat in Grimbergen moet zijn, kan de Ring verlaten aan afrit 7. 

Veerpont

Het gemeentebestuur van Grimbergen wil zo snel mogelijk een oplossing voor fietsers en voetgangers die het kanaal willen oversteken. Fietsers kunnen voorlopig omrijden via één van de bruggen (Verbrande Brug of Kapelle-op-den-Bos), maar dat is een grote omweg en de route naar Verbande Brug is voor fietsers niet optimaal. Er wordt nu onderzocht of een veerpont ingelegd kan worden, maar dat is niet evident aangezien er maar weinig aanbieders zijn. 

Meest gelezen