Foto Kurt

Luchthaven Oostende krijgt toch nieuwe milieuvergunning

De luchthaven van Oostende krijgt van Vlaams minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) een nieuwe milieuvergunning.  Vzw Wiloo had beroep aangetekend tegen een eerdere vergunning en de Raad van State vernietigde dat ministerieel besluit.

Er was toch wat ongerustheid bij de luchthaven van Oostende. Werkgroep Wiloo, en één inwoner, hadden beroep aangetekend bij minister Schauvliege tegen een beslissing van de provincie West-Vlaanderen. Die verleende toen een milieuvergunning voor het exploiteren van de luchthaven van Oostende, met een maximum van 180 vrachtvluchten tijdens de nacht met een maximale geluidsoverlast, in technische termen een QCmax van 26.

De minister had op 5 oktober 2016 al het beroep gedeeltelijk gegrond verklaard en gewijzigd, waarbij het maximale aantal nachtvluchten evenwel gehandhaafd bleef. De Raad van State had dat ministerieel besluit in november 2018 vernietigd, omdat de Raad de materiële motiveringsplicht geschonden achtte. Maar de minister stelt uit het overzicht van uitgevoerde vliegbewegingen en de eraan gerelateerde geluidsniveaus vast dat de opgelegde milieuvoorwaarden consequent werden gerespecteerd. Bovendien waren er de afgelopen jaren heel weinig klachten en de luchthaven verbindt zich ertoe om de geluidsoverlast nog verlagen tegen 2024.

"De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid kunnen dus tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt", oordeelt Schauvliege, die het beroep ongegrond acht en de milieuvergunning bevestigt. De vergunning is belangrijk voor de verdere exploitatie en groei van de luchthaven.

Meest gelezen