Evelyne Jacq

Gratis voorleessoftware binnenkort ook voor studenten hoger onderwijs

Studenten met ernstige leesbeperkingen zoals dyslexie en dyspraxie zullen binnenkort ook in het hoger onderwijs gebruik kunnen maken van gratis voorleessoftware die de overheid hen aanbiedt. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) bekend gemaakt. Sinds vorig schooljaar wordt de voorleessoftware al aangeboden aan leerlingen met lees- en of schrijfproblemen in het lager- en het middelbaar onderwijs. Dat wordt nu uitgebreid naar het hoger onderwijs. Voorleessoftware maakt van leerboeken luisterboeken zodat leerlingen ze kunnen beluisteren. 

Nu al gebruiken meer dan 20.000 leerlingen uit het lager en het middelbaar onderwijs de voorleessoftware die de overheid hen gratis ter beschikking stelt. Het is het tweede schooljaar op rij dat die mogelijkheid bestaat. Vorig jaar waren er zo'n 17.000 leerlingen die daar gebruik van maakten. Dit jaar zijn er dat 20.120. 

In Vlaanderen zijn er naar schatting 60.000 leerlingen die kampen met ernstige lees-, spelling- en of schrijfproblemen. Zij zouden met die voorleessoftware gebaat kunnen zijn. 

Leerboek wordt leesboek

Voorleessoftware maakt van elk leerboek een leesboek zodat je het via een app kan beluisteren. Tijdens het voorlezen wordt er aangeduid wat de leerling leest. De leerling kiest zelf hoe snel het voorlezen gebeurt. Op die manier kan de leerstof op school beter verwerkt worden. "We merken dat het de leerlingen helpt om zelfredzaam te zijn en dat het is goed voor hun studiemotivatie," zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

"Of leerlingen door de voorleessoftware ook betere schoolresultaten halen, kunnen we niet aantonen. Daarover bestaan geen cijfers. Maar uit het groeiend aantal leerlingen die van de voorleessoftware gebruik maakt, kunnen we afleiden dat ze er baat bij hebben," zegt Crevits.

Attest via het CLB

Tot twee schooljaren geleden werden dure softwarepakketten door de overheid aangekocht op usb-sticks en aan de leerlingen gegeven. De verspreiding verliep heel traag en slechts een kleine groep leerlingen kon er gebruik van maken.

"Twee jaar geleden hebben we dat veranderd en 900.000 euro geïnvesteerd om handboeken te digitaliseren zodat ze kunnen voorgelezen worden. We hebben de voorleessoftware gratis ter beschikking gesteld via een webapplicatie," zegt Crevits.  "Zo kan elke leerling in Vlaanderen die daar nood aan heeft, de software gebruiken. Enige voorwaarde is dat de leerling een attest heeft. Dat attest wordt uitgereikt door het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)."

Op de website van de Vlaamse overheid vind je hierover alle informatie.

60.000 euro voor het hoger onderwijs

"We hebben nu besloten om de voorleessoftware uit te breiden voor leerlingen in het hoger onderwijs," zegt Crevits. "Daarvoor is 60.000 euro uitgetrokken. Om te beginnen zal dat dienen om boeken en cursussen te digitaliseren. Zodra dat klaar is,  zullen ze ter beschikking gesteld worden van de studenten. We hopen dat dat zo snel mogelijk is."

Met deze investering wordt werk gemaakt van een centrale databank voor het hoger onderwijs. KU Leuven en het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs zullen de databank uitbouwen en beheren.  Zo kunnen ook studenten in het hoger onderwijs die lees-, spelling- en of schrijfproblemen hebben vlotter de lessen volgen en studeren.  

Meest gelezen