Vorig jaar veranderden 727 Belgen van geslacht

In 2018 veranderden volgens de cijfers uit het Rijksregister 727 Belgen van geslacht. In 2017 waren het er 110. De grote toename is voornamelijk toe te schrijven aan de gewijzigde wetgeving.

Sinds 1 januari 2018 kunnen Belgen hun geslacht ook laten wijzigen wanneer  ze geen geslachtsoperatie ondergaan hebben. Voordien was zo'n operatie en het bijhorende medisch attest nodig. 

Voor professor Guy T'Sjoen van het genderteam van het UZ Gent is dat de belangrijkste verklaring voor de forse toename van het aantal geslachtsveranderingen. "Dat heeft voor mij voor 95 procent te maken met de nieuwe wetgeving. Mensen denken altijd dat transgender zijn een heel medisch traject met zich meebrengt. Maar door de nieuwe wet is bewezen dat dat helemaal niet het geval is.  Veel mensen willen die medische zorgen niet of stellen die uit en willen ondertussen toch hun juridische leven aanpassen."

Tussen 2010 en 2014 schommelde het aantal mensen dat hun geslacht liet aanpassen tussen 40 en 70 per jaar. In 2015 waren dat 81 personen, in 2016 waren het er 100 en in 2017 steeg dat aantal naar 110.

Meest gelezen