Videospeler inladen...

Jaak Haentjens, advocaat Kim De Gelder: "Ik zeg al tien jaar dat De Gelder geïnterneerd moet worden"

De advocaat van Kim De Gelder, Jaak Haentjens, gaat ervan uit dat zijn cliënt binnen enkele maanden zal doorverwezen worden naar een psychiatrische inrichting door de kamer voor bescherming van de maatschappij. "Er is nu een voorverslag van vier experten waarin staat dat De Gelder honderd procent schizofreen is. Het eindverslag zal eerstdaags beoordeeld worden de kamer voor bescherming van de maatschappij en ik ga ervan uit dat de kamer het advies van de experten zal volgen", zegt Haentjens in "De afspraak".

Woensdag is het tien jaar geleden dat Kim De Gelder een drama aanrichtte in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Sint-Gillis-bij-Dendermonde. De Gelder stak twee baby's en een kinderverzorgster dood. In maart 2013 werd De Gelder door een assisenjury veroordeeld tot levenslang.

De advocaat van De Gelder, Jaak Haentjens, heeft in "De afspraak" herhaald wat hij afgelopen weekend in een interview met TV Oost heeft gemeld: "Kim De Gelder is schizofreen en niet toerekeningsvatbaar".

"Het is vanaf zijn aanhouding in 2009 dat ik bijna onmiddellijk, op basis van eigen ervaringen en gesprekken met hem tot de overtuiging kwam dat De Gelder niet was wie hij behoorde te zijn. Bovendien was ik door de familie, vooral door zijn ouders, heel duidelijk gebriefd en geïnformeerd over al de jaren daaraan voorafgaand", zegt Jaak Haentjens.

"Zijn problematiek is vooral tot uiting gekomen op de leeftijd van 14, 15 jaar. Toen begon hij bizar gedrag te vertonen. In het weekend ging hij in zijn kamer zitten en sloot hij alle ramen af en ging een volledig weekend op de grond liggen. Hij deed ook urenlang rondjes rond de tafel. Hij had bijzonder bizar gedrag. Hij isoleerde zich ook op school. Dat zijn allemaal elementen die mij snel de overtuiging gaven dat hier iets anders aan de hand is dan iemand die vanuit een zekere koelbloedigheid of een bepaald motief die daden heeft gesteld."

Kim De Gelder is niet schizofreen geworden door in de gevangenis te zitten, hij was dat al

Jaak Haentjens was onmiddellijk overtuigd van de ontoerekeningsvatbaarheid van De Gelder. "Ik herinner me nog goed dat ik de eerste maanden na mijn aanstelling dacht: Er zal snel een verslag komen dat het beoordelingsvermogen van Kim De Gelder is aangetast of niet bestaande is. Hij moet geïnterneerd worden."

Maar het is anders gelopen. "De eerste rapporten van de gerechtsexperten wezen onmiddellijk in een andere richting. Ik herinner me een eerste verslag in de maand februari waarin de gerechtsdeskundige schreef dat De Gelder een manipulator en een leugenaar is. Hij is een fantast waar niets scheelt aan zijn geest. Die moet naar het Hof van Assisen. Toen was de tendens binnen het openbaar ministerie al duidelijk dat hij voor assisen moest verschijnen. Ik had daar niets op tegen, want ook op het hof van assisen kon ik de internering bekomen. Ik heb dat ook geprobeerd en gepleit."

Het nieuwe rapport van psychiaters is er niet gekomen op vraag van de advocaat van Kim De Gelder. "In de gevangenis heeft men vastgesteld dat men met De Gelder niets meer kan aanvangen. De situatie van De Gelder is hopeloos. Hij zit dag in dag uit opgesloten in zijn cel, 365 dagen per jaar. De directie van de gevangenis van Oudenaarde heeft het initiatief genomen om, zoals in de interneringswet is voorzien, een nieuw onderzoek naar de psychiatrische toestand van De Gelder uit te voeren. Uit dat onderzoek blijkt dat hij 100 procent schizofreen is", zegt Jaak Haentjens.

"Hij is dat niet schizofreen geworden door in de gevangenis te zitten. Ik verwijs daarvoor naar de eigen experten die ik bij het proces ingeschakeld heb. Die waren heel formeel en concludeerden dat Kim De Gelder schizofreen is."

Het zou mij verwonderen mocht de kamer voor bescherming van de maatschappij het verslag van de experten naast zich neer zou leggen

Er is nu een voorverslag over de psychiatrische toestand van Kim De Gelder gemaakt door vier experten voor de kamer voor bescherming van de maatschappij.

"Dat voorverslag is in de loop van de maand augustus ingestuurd. Zowel het openbaar ministerie, de procureur als ikzelf mochten daar vragen over stellen. Ik had geen vragen, want het lag in de lijn van wat ik al tien jaar zeg. Het openbaar ministerie heeft wel een lijst van vragen ingestuurd. We wachten nu op het antwoord van de vier experten. Het eindverslag verwacht ik eerstdaags. Dat zal naar de kamer voor bescherming van de maatschappij gaan en die zal op basis van het verslag een beslissing nemen. Ze zullen zeggen: We volgen het verslag en we gaan over tot internering. Het zou me verwonderen dat de kamer het advies niet zal volgen."

Jaak Haentjens verwacht dat de definitieve beslissing over de internering van Kim De Gelder nog enkele maanden zal duren.

Bekijk hier het interview met Jaak Haentjens uit "De afspraak": 

Videospeler inladen...

Meest gelezen