Archieffoto

Katholiek onderwijs pleit voor onderwijsassistent in basisonderwijs: "Eén leraar voor één klas: dat is voorbijgestreefd"

Als het van het katholiek onderwijs afhangt, dan worden leerkrachten in het lager onderwijs binnenkort bijgestaan door "onderwijsassistenten". Mensen met graduaatsopleiding op zak, zouden klassieke leraars kunnen helpen met lesgeven, leerlingenbegeleiding, toezicht of administratieve taken, zegt Lieven Boeve van het katholiek onderwijs in Het Nieuwsblad. Het voorstel maakt deel uit van een pakket ideeën voor de Vlaamse regering over het onderwijs van de toekomst en moet nog worden onderzocht. De christelijke onderwijsbond vraagt ook om versterking van de leerkrachten lager onderwijs, maar eerder via de uitbreiding van het takenpakket van kinderverzorgers.

Boeve wil met dit voorstel niét het lerarentekort aanpakken, maar wel de werkdruk voor een leerkracht in het basisonderwijs verlichten. In "het onderwijs van de toekomst", waarover het katholiek onderwijs een pakket ideeën voorlegt aan de Vlaamse regering, ziet een leerkrachtenteam er een pak diverser uit.

"Als we nadenken over wie er in de toekomst voor de klas zal staan, dan zijn dat niet enkel mensen met een bachelordiploma, maar ook enkele masters én mensen met een graduaat: de hele leerladder, zoals in de zorgsector", legt Boeve uit.

"Een nieuwe groep heeft dan een hogere beroepsopleiding - een zogenoemd "graduaat" - gevolgd. Het is niet de bedoeling om hen zelfstandig voor de klas te laten staan: de leraar behoudt de eindverantwoordelijkheid. In andere landen wordt er al gewerkt met lerarenteams om de werklast te spreiden. Bij ons worden er in het kleuteronderwijs al kinderverzorgsters ingeschakeld, terwijl in het basisonderwijs nog het principe van één leraar in één klas geldt. Maar dat is voorbijgestreefd: met een diverser team kan je meer kwaliteitsvol onderwijs bieden."

De leraar behoudt de eindverantwoordelijkheid, maar een onderwijsassistent kan veel taken uit handen nemen.

Onderwijsassistenten zouden de werkdruk voor leraars in het lager onderwijs kunnen verlichten door hen heel diverse taken uit handen te nemen. "Ze kunnen een leraar bijstaan in het lesgeven zelf. Of door bij groepswerk een groepje onder de hoede te nemen, of enkele leerlingen uit de klas te halen om intensiever te begeleiden. Maar ik denk ook aan het voorbereiden van bepaalde lessen door specifiek didactisch materiaal klaar te zetten, helpen bij administratieve taken, of het begeleiden van schoolreizen of speelplaatstoezicht", aldus Boeve.

Een graduaat kan een antwoord bieden voor de jongeren die na het beroeps secundair dromen van een job in het onderwijs.

Met dit voorstel richt het katholiek onderwijs zich tot jongeren in het beroepsonderwijs. "We merken dat een grote groep na een beroepsopleiding droomt van een carrière in het onderwijs, maar dat het voor hen soms moeilijk is om een bachelordiploma te behalen", legt Boeve uit. "We denken dat een graduaatsopleiding hierop een passend antwoord biedt, om deze groep toch te laten doorstromen naar het onderwijs. En wie daarna wil verder studeren, kan altijd nog doorschakelen naar een leerkrachtenopleiding."

Christelijke onderwijsbond: "Laat kinderverzorgsters hiervoor bijspringen"

De christelijke onderwijsbond staat alvast niet te springen voor dit voorstel. "Ik ben absoluut akkoord dat we de leerkrachten in het basisonderwijs moeten versterken. We moeten de optie voor teamwerk bekijken. Maar specifiek over dit voorstel mogen we niet naïef zijn", zegt Marianne Coopman in "De ochtend".

"Waarom zou het evidenter zijn om een nieuwe opleiding uit te werken, als je mikt op bepaalde zorgtaken die die al gebeuren in het kleuteronderwijs? Je kan beter het takenpakket van de kinderverzorgsters uitbreiden, door hen extra op te leiden. Zij werken vandaag al in basisscholen, vaak deeltijds voor een tiental uren per week. En zij kunnen perfect taken als bewaking of begeleiding tijdens klasuitstappen op zich nemen, en dat maakt hun job meteen ook volwaardig", aldus Coopman.

"Anderzijds moet je de leraren zelf versterken, want het is belangrijk dat er goed pedagogisch onderlegde leerkrachten voor onze kinderen staan. Zorg dat er voldoende leerkrachten zijn, met een sterk profiel, zoals ook masters en logopedisten. En zorg ervoor dat scholen goed administratief omkaderd zijn, zodat je die taken kan schrappen voor leerkrachten."

Beluister hier het integrale gesprek met Marianne Coopman in "De ochtend":

Meest gelezen