Verwendung weltweit, usage worldwide, Modelfreigabe vorhanden., Model released.

Onderwijsassistenten in de klas? Nederland heeft ze al langer

Het katholiek onderwijs pleit voor de invoering van "onderwijsassistenten", die leerkrachten in het lager onderwijs zouden kunnen helpen met lesgeven, leerlingenbegeleiding, toezicht of administratieve taken. In Nederland bestaat het systeem van onderwijsassistenten al jaren. Onderwijscoach Suze Roelofs vindt het een goed systeem, “op voorwaarde dat beide functies gelijkwaardig zijn.”

Onderwijsassistenten in het Nederlands lager onderwijs kunnen verschillend worden ingezet, zegt Suze Roelofs: “Er zijn er die helpen om in kleine groepjes te kunnen werken, er zijn er die bepaalde kinderen extra aandacht geven, of extra uitleg, er zijn er die samen met een kind een werk maken, maar er zijn er ook die na schooltijd de klas vegen.”

Dat laatste vindt Roelofs geen goed idee: “Als Vlaanderen het wil invoeren, zou ik toch streven naar gelijkwaardigheid in de klas. Om het oneerbiedig te zeggen: de onderwijsassistent mag niet de voetveeg van de leraar worden.”

Maar als hij of zij op de juiste manier wordt ingezet, heeft de onderwijsassistent volgens Roelofs zeker een meerwaarde: “Absoluut, geen twijfel mogelijk. De druk op de leerkracht vermindert, als de onderwijsassistent op een goede manier wordt ingezet. De verantwoordelijkheid is anders, maar wel gedeeld. Je kijkt met vier ogen naar een klas kinderen. De ervaring leert dat het welbevinden van de leerkracht duidelijk stijgt.”

Een van de reacties op het voorstel van het Vlaamse katholiek onderwijs was dat de job van leerkracht gedegradeerd zou worden door de onderwijsassistent. Suze Roelofs is het daar niet mee eens: "Absoluut niet. Het is eerder een erkenning van het feit dat voor de klas staan zo ingewikkeld en divers geworden is dat je dat niet meer alleen kunt. Ik zou zelfs zeggen dat het vandaag niet meer verantwoord is om alleen voor de klas te staan.”

Meest gelezen