Gemeenschapsonderwijs wil leerplichtleeftijd van 6 naar 5 jaar

Het GO!, dat is het gemeenschapsonderwijs,  wil dat een volgende regering werk maakt van een verlaging van de leerplicht naar vijf jaar. Nu zijn kinderen pas vanaf 6 jaar verplicht onderwijs te volgen. Maar volgens Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!, zijn vooral kansarme kinderen er bij gebaat om zo vroeg mogelijk school te lopen. 

“Hoe vroeger kinderen naar onze scholen komen, des te sneller we kunnen inzetten op hun sociale ontwikkeling en hun taalontwikkeling”, zegt Verdyck, die op termijn zelfs een verlaging van de leerplichtleeftijd naar 3 jaar wil. Het voorstel staat in het verkiezingsmemorandum van het GO! dat tot stand kwam na een bevraging van meer dan 21.000 leerlingen, ouders en leerkrachten.

 Onderwijs kan het verschil maken, daarom moeten we blijven inzetten op gelijke kansen voor elk kind

Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder GO!

Voor het GO! moeten de werkingsmiddelen voor de scholen ook in de toekomst verdeeld worden op basis van sociaal-economische kenmerken van de leerlingen. “ Kinderen die leven in moeilijke omstandigheden hebben nu eenmaal meer ondersteuning nodig", zegt Verdyck, "dus over dit principe kan geen discussie zijn."

En het Gemeenschapsonderwijs bepleit ook opnieuw om de schotten tussen de onderwijsvormen ASO,TSO en BSO op te heffen. Dat is belangrijk om segregatie tegen te gaan, vindt Raymonda Verdyck. “Het kan niet dat de ene richting hoger gewaardeerd wordt dan de andere. De juiste richting is de richting die een leerling maximaal laat ontplooien."

Maar ook leerlingen die zonder diploma de school verlaten, kunnen niet voor het GO!. "Geef die leerlingen een soort getuigschrift van de competenties die ze wel al hebben verworven", zegt Verdyck, "zodat ze niet met lege handen naar de arbeidsmarkt moeten trekken."

De aantrekkelijkheid van het lerarenberoep moet omhoog

Ook het aantrekkelijker maken van de lerarenloopbaan is een belangrijk speerpunt in het memorandum. Daar rekent het GO! op de jaaropdracht voor leraren waarin al hun opdrachten zijn opgenomen. “Dit zal kansen creeëren voor team-teaching en het verder professionaliseren van leerkrachten", denkt Verdyck. 

Maar zeker met het groeiend lerarentekort is het nodig om ook goeie kandidaten met jarenlange ervaring in de privé-sector voor het onderwijs aan te trekken, vindt Verdyck. Maar dan moet hun werkervaring wel meegenomen worden in de berekening van hun loon. 

Meer middelen voor infrastructuur

Tot slot pleit het GO! ervoor dat de overheid het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap ook de nodige middelen zou geven om zijn opdracht goed te kunnen doen. "Zo missen we nu elk jaar ruim 5 miljoen euro omdat het decreet dat ons geld geeft voor onze schoolgebouwen, al jaren niet meer opnieuw is berekend", luidt het.

“We moeten ook elk jaar 5000 leerlingen weigeren omdat we onvoldoende plaats hebben. Daarmee is de vrije keuze van onderwijs niet meer gegarandeerd", klinkt het scherp. 

Meest gelezen