Videospeler inladen...

Minister Peeters (CD&V) over afspringen loonoverleg: "Nog nooit werd regering in lopende zaken daarmee geconfronteerd"

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) betreurt dat de drie vakbonden het loonoverleg met de werkgevers hebben opgezegd. Hij wil dat de sociale partners er toch nog proberen uit te komen. Voor de regering in lopende zaken wordt het erg moeilijk om zelf met een voorstel te komen, waarschuwt Peeters. 

Tijdens het loonoverleg bepalen vakbonden en werkgevers met hoeveel procent de lonen in de privésector de komende twee jaar mogen stijgen. Basis voor dat overleg is de loonmarge die experts van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven hebben berekend. Volgens die Raad mogen de lonen de komende twee jaar maar met maximaal 0,8 procent stijgen bovenop de index. Maar de vakbonden vinden die marge van 0,8 procent - onder meer een gevolg van de nieuwe loonnormwet van de regering-Michel I - veel te klein. 

De loonwet aanpassen is volgens minister van Werk Kris Peeters (CD&V) echter geen oplossing. "De wet aanpassen gaat natuurlijk niet, dat is niet aan de orde. Dat zou maanden in beslag nemen en een regering in lopende zaken kan daarvoor geen meerderheid in het parlement vinden. Meneer Leemans (voorzitter van de christelijke vakbond ACV, nvdr.) overdrijft hier. Het zijn geen argumenten om het overleg te verlaten en om te zeggen dat het de schuld is van de regering."

Minister Peeters legt de verantwoordelijkheid bij de sociale partners. "Er staat veel op het spel. Het gaat niet enkel over de werknemers en de loonmarge. Het gaat ook over de concurrentiepositie van bedrijven en de verhoging van de uitkeringen. Ik doe een oproep om de schouders toch niet zo snel te laten hangen. Men moet de zaken nog eens op een rijtje zetten, wetende wat er op het spel staat en in welk politiek kader we nu zitten."

Peeters stelt dat het loonoverleg "typisch iets is dat tussen werkgevers en werknemers moet gebeuren". De minister van Werk is wel bereid om eventueel te bemiddelen. "Wanneer die bemiddeling gevraagd wordt, staan wij dag en nacht paraat", klinkt het. 

"Heel delicaat, politiek heel gevoelig"

In de wet is een procedure voorzien voor het geval de sociale partners er niet zouden uitraken. "Dan kan de regering een voorstel doen waar de sociale partners opnieuw over kunnen nadenken gedurende een maand. Na die maand kan een beslissing genomen worden", legt minister Peeters uit. Maar de regering is in lopende zaken en dat bemoeilijkt de hele zaak.

"Het is nog nooit gebeurd dat een regering in lopende zaken hiermee geconfronteerd wordt. Er zou een koninklijk besluit moeten genomen worden. Dat zal natuurlijk niet alleen in die regering kunnen, daar zal het parlement waarschijnlijk ook zijn inbreng willen doen. En dan komen we tot een heel delicate, een politiek heel gevoelige situatie. Vandaar dat men goed moet begrijpen dat de sociale partners in deze periode van lopende zaken een nog grotere verantwoordelijkheid hebben om er uit te raken."

Als het van Kamerlid Zuhal Demir (N-VA) afhangt, is het parlement nu aan zet in het loonoverleg. "Als werkgevers en werknemers niet tot een compromis komen, is het aan de vertegenwoordigers van het volk", reageert Demir op het verlaten van het loonoverleg door de vakbonden. Ze hoopt dat een meerderheid kan worden gevonden voor de nationale stakingsdag van 13 februari.

Bekijk hieronder de reactie van minister Kris Peeters:

Videospeler inladen...

Meest gelezen