Belga

SP.A-voorzitter Crombez: "Sommige mensen minstens tijdelijk beletten kinderen te krijgen"

John Crombez, voorzitter van SP.A, wil dat het mogelijk wordt om mensen met zware problemen minstens tijdelijk te beletten om kinderen te krijgen. Hij vindt dat de bescherming van het kind moet voorgaan op het recht op ouderschap. Daarnaast roept hij op om een kinderrechter aan te stellen die tijdens de zwangerschap maatregelen zou kunnen opleggen. 

Crombez doet de opvallende uitspraak vandaag in een interview met het tijdschrift Humo. "Als je hulpverleners hoort vertellen over baby's met een overdosis, omdat ze via de navelstreng te veel rotzooi hebben binnengekregen, twijfel je niet meer. Die kinderen moeten afkicken in de couveuse en krijsen van de pijn. Sommige verslaafde moeders zetten zo meer dan drie kinderen op de wereld. Dat kun je als maatschappij niet blijven slikken. Ik vind dat de bescherming van het kind moet voorgaan op het recht op ouderschap. We moeten sommige mensen minstens tijdelijk beletten om kinderen te krijgen." 

Kinderen van verslaafde moeders moeten afkicken in de couveuse en krijsen van de pijn. 

Volgens Crombez is zijn voorstel vooral een pleidooi voor ondersteuning en preventie. "De maatschappij moet meer inzetten op de bescherming van die kinderen en de ondersteuning van de ouders. En zelfs tijdelijk beletten dat ze zwanger geraken om iets te doen aan die stijging van het aantal zeer jonge kinderen in moeilijkheden." 

"De zorgsector zou in staat gesteld moeten worden om dingen te signaleren wanneer het misgaat", zegt hij aan VRT NWS. Crombez heeft het dan over hulpverleners, dokters, ziekenhuizen, enzovoort. "Dat betekent bijvoorbeeld dat wanneer men ziet dat er dreigende hersenschade is of schade aan de longfuncties, dat er ook daadwerkelijk ingegrepen kan worden met begeleiding, dat er zorg opgelegd kan worden. Of dat er -tijdelijk- aan geboortepreventie gedaan wordt om te vermijden dat er dingen mislopen met een zwangerschap en met die kleine kinderen."

"Enorm taboe, veel mensen willen er zelfs niet over spreken"

Volgens Crombez is het "tijd voor een debat hierover", al voegt hij er wel aan toe dat hij denkt dat we er nooit klaar voor gaan zijn. "Het is een enorm taboe. Veel mensen willen er zelfs niet over spreken. Maar spreek met mensen in de sector van jeugdwelzijn en je zal zien wat er aan de hand is. Soms moet je een debat aandurven waar veel mensen niet klaar voor zijn. Veel mensen weten ook niet wat er gebeurt met sommige kinderen." 

"Je zegt nooit tegen mensen: je mag geen kinderen hebben", benadrukt Crombez in "De ochtend" op Radio 1. "Mijn voorstel is om in bepaalde situaties te zeggen: je bent er zelf zeer slecht aan toe. We stellen voor om te werken met anticonceptie tot je zelf voldoende hersteld bent.  Als mensen zwanger geraken, ga je nooit zeggen dat het niet mag. Dit draait vooral rond preventie." 

"Kinderrechter voor bescherming van ongeboren kind"

Volgens Crombez is dit geen discriminatie van vrouwen. "Je vertrekt echt vanuit de bescherming van het ongeboren kind. In die zin is het logisch dat je met individuen aan het werk gaat om aan preventie te doen." 

Ex-senator en huisarts Patrik Vankrunkelsven lanceerde het idee om het debat over verplichte sterilisatie te voeren al meer dan eens en kreeg er veel kritiek op. "Je ziet iedere keer dat er heel veel reactie op is", zegt Crombez. "Je moet vertrouwen geven aan mensen op het terrein die dicht bij die gezinnen staan om een oordeel te vellen. Dat maakt het onderwerp zeer moeilijk. Voor de bescherming van het ongeboren kind zou er een soort kinderrechter moeten zijn die het objectiveert, die maatregelen kan opleggen aan de ouder zodat het toch goed komt met de baby. Dat bestaat trouwens in Nederland. Daar kan een kinderrechter bescherming uitspreken voor de foetus en verzorging voor de moeder." 

Beluister het gesprek met John Crombez in "De ochtend": 

Meest gelezen