BELGA/VIDAL

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten trokken vorig jaar 680.000 bezoekers

De zes Koninklijke Musea voor Schone Kunsten kregen vorig jaar samen meer dan 680.000 bezoekers over de vloer. Ze zijn daarmee de meest bezochte musea in ons land. De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België bewaren de belangrijkste verzameling beeldende kunsten van ons land. In zes musea in Brussel, vertellen schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken onze geschiedenis van de 15de tot 21ste eeuw. Ook dit jaar verwachten de musea een topjaar met tentoonstellingen rond Rembrandt, Bruegel, Delvoye en het tienjarig bestaan van het Magritte Museum.

De  Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) omvatten zes musea in Brussel: OldMasters, Magritte, Fin-de-Siècle, Modern en de atelierhuizen van Wiertz en Meunier.  In 2018 kon het publiek er terecht voor 12 tijdelijke tentoonstellingen en meer dan 250 activiteiten. Het uitgebreide aanbod, de gratis toegang voor bezoekers onder de 19 jaar en de dynamische collecties kunnen het hoge bezoekerscijfer verklaren volgens het KMSKB.

Gratis rondleidigen

Dankzij de gulle schenking van een mecenas konden de musea 100 gratis rondleidingen aanbieden aan scholen uit het Belgisch lager en middelbaar onderwijs voor de tentoonstelling Berlijn 1912-1932. Meer dan 1.500 leerlingen konden zich zo verdiepen in het mythische Berlijn van de jaren 20, dat gekenmerkt werd door sociale, politieke en technologische veranderingen, en tegelijk reflecteren over het heden.

Daarnaast kunnen bezoekers iedere eerste woensdag van de maand gratis binnen en gratis rondleidingen volgen in verschillende museumcollecties. Er zijn ook aangepaste rondleidingen voor blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden en andere kwetsbare doelgroepen.

Gevarieerd aanbod

In het kader van de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, werkten de KMSKB en Amnesty International een educatief parcours rond mensenrechten uit met video's. Een andere hoogtepunt was de reeks zomerconcerten van “Het Miniemenfestival” waarop 12.000 muziekliefhebbers en nieuwsgierigen tijdens de middag afkwamen. 

Dynamische collecties

De KMSKB werken samen met de grootste musea ter wereld. In 2018 namen de KMSKB deel aan 58 tentoonstellingen en leenden zij 173 werken uit. Ze ontvingen op hun beurt meer dan 400 kunstwerken in bruikleen in het kader van tijdelijke tentoonstellingen.
Door het Belgische erfgoed in het buitenland te tonen, draagt deze internationale samenwerking bij tot de culturele diplomatie, maar biedt ze ook voordelen voor de museumbezoekers in Brussel.

Mooie perspectieven voor 2019

Naast de opening van de unieke vaste collectie van de Hollandse School en in het kader van het Rembrandtjaar,  organiseren de KMSKB vanaf 1 februari twee tijdelijke tentoonstellingen gewijd aan Nederlands 17de  -eeuws talent. Zo kunnen de bezoekers de grote meesters van de Nederlandse Gouden Eeuw, de familieportretten van Frans Hals en een kabinet met tekenwerken uit de 18de eeuw ontdekken.

Naar aanleiding van de 450ste sterfdag van Pieter Bruegel de Oude, eren de KMSKB hun vaste collectie waaronder de tweede grootste verzameling werken van Bruegel de Oude ter wereld. Van 22 maart tot 21 juli loopt er een tentoonstelling met werken van Wim Delvoye.

Ter gelegenheid van de 10de verjaardag van het Magritte Museum organiseren de KMSKB een uitzonderlijke tentoonstelling rond het oeuvre van Salvador Dalí en René Magritte.

Meest gelezen